Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1560 (2008-2009)
Innlevert: 08.09.2009
Sendt: 09.09.2009
Besvart: 18.09.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): 07.09.09 ble det kunngjort at Norge og Sverige vil samarbeide om et felles marked for grønne sertifikater. Denne ordningen vil tre i kraft i 2012.
Hvilke konsekvenser vil dette få for Enovas saksbehandling frem til ny ordning trer i kraft, vil man for eksempel allerede nå kunne søke støtte til småkraft og biokraftprosjekter?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er opptatt av at det skal bli investert i fornybar elektrisitet i perioden frem til oppstart av sertifikatmarkedet. Saksbehandlingen av prosjekter for fornybar kraftproduksjon fortsetter for fullt. Fram til sertifikatmarkedet er på plass, gjelder investeringsstøtten til Enova for nye vindkraftprosjekter og biokraftprosjekter. Enovas saksbehandling står dermed fast fram til ny ordning trer i kraft.