Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1574 (2008-2009)
Innlevert: 17.09.2009
Sendt: 17.09.2009
Besvart: 06.10.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): St. Sunniva, som er en viktig friskole i Oslo, må på grunn av manglende rehabiliteringsmuligheter og svak økonomi redusere antallet elever betydelig. Nåværende Regjering fjernet kapitaltilskuddet og regjeringspartiene har i Stortinget stemt mot forslag om å inkludere friskoler i ordningen med rentefrie lån for skolebygg. Noen dager før valget lovet imidlertid statssekretæren at man ville finne en løsning.
Hva konkret vil statsråden gjøre for å bidra til at St. Sunniva kan tilby et godt skoletilbud fremover?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Regjeringen vil endre regelverket for ordningen med kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg slik at det åpnes for at kommuner og fylkeskommuner innenfor sine tildelte rammer kan søke om rentekompensasjon til rehabilitering av skolebygg på vegne av private grunnskoler og private videregående skoler med rett til statstilskudd. Det skal ikke kunne søkes om rentekompensasjon for investering i nybygg eller svømmeanlegg for private skoler.

I regelverket vil det bli innarbeidet krav til søker og vilkår som skal gjelde for bruken av rentekompensasjonsordningen, herunder hvilke typer private skoler med rett til statstilskudd som vil komme inn under ordningen. Videre vil det i regelverket bli presisert at rentekompensasjonen blir stoppet dersom en privat skole blir lagt ned eller ved overdragelse av lokaler til eiere som ikke oppfyller kravene til søker.

Jeg legger til grunn at det så snart som mulig etableres kontakt mellom Oslo kommune og St Sunniva med sikte på at de kommer fram ril en løsning.