Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1575 (2008-2009)
Innlevert: 18.09.2009
Sendt: 18.09.2009
Besvart: 25.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mitt spørsmål nr. 1530 til statsråden stillet 4. september er innført besvart i Stortingets protokoller 16. september 2009 og kom til min kunnskap samme dag. Statssekretær Solbakken sier i Sandefjords Blad 18/9 at svaret er gitt innen fristen. Det er ikke riktig. Overholdt frist skulle gitt svar 10/9.
Hva vil statsråden foreta seg for at hennes departement overholder svarfristene på spørsmål fra Stortinget og for at hennes politiske medarbeidere blir bibrakt nødvendig kunnskap om hvordan regelverket skal forstås?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingets forretningsorden § 52 tredje ledd første setning lyder:

”Innen seks hverdager etter at spørsmålet ble oversendt fra Stortinget, skal et medlem av regjeringen gi skriftlig svar på spørsmålet til Stortingets president gjennom Stortingets administrasjon, eller meddele skriftlig hvorfor spørsmålet ikke blir besvart innen fristen, og i tilfelle når det vil bli besvart, eller at det ikke vil bli besvart.”

Uttalelsen til statssekretær Solbakken er basert på vanlig språklig forståelse av ordet ”hverdag” som alle dager unntatt helgedager og helligdager. I ettertid ser vi likevel at ordet hverdag i denne spesielle sammenhengen blir forstått slik at det også omfatter lørdager. Denne praksisen innebærer at spørsmålet – som ble sendt fra Stortinget fredag 4. september 2009 – skulle ha vært besvart fredag 11. september.

Det er dermed ikke riktig at svarfristen løp ut torsdag 10. september, slik representanten Flåtten hevder. Jeg beklager imidlertid at spørsmålet fra representant Flåtten ble besvart noen dager etter fristen.