Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1582 (2008-2009)
Innlevert: 21.09.2009
Sendt: 21.09.2009
Besvart: 29.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Budstikka lørdag 12. september bekrefter statssekretær Guri Størvold at Samferdselsdepartementet vil ha en ny vurdering av den omstridte traséen for E 16 fra Bjørum til Skaret. Ifølge artikkelen mener Senterpartiet at Miljøverndepartementets E 16 beslutning er uheldig med tanke på bl.a. miljø.
Vil Miljøverndepartementet åpne for en ny vurdering av trasévalget, og sikre god dialog med Bærum kommune i arbeidet med å finne en ny løsning?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder kommunedelplan for E16 på strekningen fra Bjørum til Skaret i Bærum kommune.

Miljøverndepartementet tok stilling til trasévalget i avgjørelsesbrev av 19. juni 2008, blant annet på bakgrunn av tilråding fra Samferdselsdepartementet i brev av 18. februar 2009.

Vi har 29. september 2009 fått en skriftlig henvendelse fra Samferdselsdepartementet med anmodning om å se på saken på nytt. På denne bakgrunn vil vi vurdere om det er grunnlag for endre på vedtaket om trasévalg for E16 på strekningen Bjørum – Skaret.