Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1589 (2008-2009)
Innlevert: 22.09.2009
Sendt: 23.09.2009
Besvart: 06.10.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden presisere regelverket slik at store lotterier, hvor inntekten går til misjon, skal være tillatt?

Begrunnelse

Kristiansand frikirke har fått avslag fra lotteritilsynet på sin søknad om å drive lotteri til inntekt for misjon. Begrunnelsen er at misjon ikke er humanitært arbeid. Misjonsorganisasjoner har hatt en stor andel av humanitært arbeid knyttet til sitt virke. Det har vært integrert i hverandre. Men poenget i denne saken er at da Stortinget vedtok lotteriloven var det aldri meningen å nekte misjonsorganisasjoner å drive lotteri. Et sånt vedtak vil kunne få konsekvenser for mange andre lotterier/julemesser. Det vil være helt uholdbart, og det vil bryte med lange tradisjoner. Hvis betegnelsen "humanitært arbeid ikke skal omfatte misjon, må regelverket endres slik at misjon anses som lotteriverdig formål.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lotteritilsynet gir godkjenning og tillatelser til å avholde lotteri med omsetning over kr 150 000, jf. lotteriloven § 4 og forskrift 21.12.200 nr 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-1. Det er Lotteritilsynet som vurderer hva som er å anse som lotteriverdig i lotterilovens forstand, herunder vurdere om et formål er å anse som ”humanitært”.

Jeg er informert om at den klagen fra Kristiansand frikirke som det vises til ikke er endelig avgjort og jeg kan derfor ikke kommentere denne saken spesielt. Klager over Lotteritilsynets vedtak skal behandles av Lotterinemnda. Departementet kan etter lotteriloven § 4a første ledd ikke instruere nemnda i enkeltsaker. Jeg vil imidlertid informere om at Kristiansand frikirke og lignende organisasjoner kan avholde smålotter, dvs. lotteri med omsetning under kr. 150 000 og basar/lynlotteri på samme vilkår som tidligere, uten tillatelse fra Lotteritilsynet.