Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1602 (2008-2009)
Innlevert: 25.09.2009
Sendt: 28.09.2009
Besvart: 02.10.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I følge en rapport fra FN har sultkatastrofen i Øst-Afrika eskalert den siste tiden og opp mot 20 millioner mennesker er nå rammet, blant annet i Kenya. Tørke og høye matvarepriser allerede satt sitt preg på økonomien i landet.
Hvilke tiltak treffer Norge for å bistå de hardest rammede landene og på hvilken måte blir nasjonale myndigheter i disse landene stilt til ansvar for å fremme en politikk som bidrar til matsikkerhet for befolkningen?

Begrunnelse

FNs nødhjelpskoordinator John Holmes sier til BBC at konflikt, tørke og høye matvarepriser er blant årsakene til krisen som nå sprer seg til stadig nye land på Afrikas Horn.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg deler representant Høglunds bekymring for befolkningen på Afrikas horn, på samme måte som jeg deler hans beskrivelse av de komplekse årsakene til krisen. Humanitær bistand vil ikke være nok. Vi trenger helhetlige politiske løsninger som tar hensyn til klimautfordringer, sikkerhetssituasjonen, og behovet for å styrke befolkningens selvhjelpsmekanismer. For å bidra til dette ga vi blant annet i 2008 55 mill. kroner til de hardest rammede områdene i Etiopia. Dette for at befolkningen skulle stå bedre rustet mot en tørkekatastrofe.

Nasjonale myndigheter har ansvaret for å ivareta egen befolknings behov, og for å snu trenden med det stadig økende behovet for matvarehjelp. Malawi har gjennom en langsiktig landbrukspolitikk, som har fått norsk og internasjonal støtte, redusert behovet for matvarebistand. Dette er et eksempel på at man gjennom en fornuftig politikk kan snu en negativ utvikling. Kenya har dessverre gått motsatt vei. Interne konflikter, avskoging og dårlig styresett er utfordringer myndighetene må ta tak i for å bedre matsikkerheten. Dette har Norge i samarbeid med andre giverland tatt opp på høyeste nivå med kenyanske myndigheter.

Norge må samtidig bidra til å avhjelpe den akutte situasjonen. I september økte vi våre humanitære bidrag til regionen med ytterligere 50 mill. kroner. Vårt samlede direkte humanitære bidrag til Afrikas horn i 2009 er dermed oppe i underkant av 200 mill. kroner. Norge har også bidratt med 300 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond slik at FN raskt kan bistå land som rammes av akutte katastrofer. Også Røde Kors sitt nødhjelpsfond har fått norsk støtte.