Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:25 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 20.10.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren ta initiativ til å fjerne (eller senke) tollen på ost, slik at utvalget av ost blir større for norske forbrukere, at det ikke kun er de rike som har råd til å kjøpe utenlandsk ost og at det blir enklere for importørene å drive forretning med salg av nisjematvarer?

Begrunnelse

Tollreduksjoner vil føre til større mangfold og bedre kvalitet i matvareutvalget. Høye tollsatser gjør at import varer som f.eks. upasteuriserte franske oster sjeldent i Norge.
Tollreduksjoner vil samtidig medføre at andre aktører enn de store matvarekjedene får bedre overlevelsesvilkår. Omtrent all mat selges i dag fra de store matkjedene, mens en meget liten andel tilhører selvstendige aktører innen nisjematvarer. Spesielt for de aktørene som importerer og selger varer som kan ligne på produkter som norske bønder produserer.
Tollreduksjoner vil bidra til at andre produkter slipper til i en ellers traust mathverdag for de norske forbrukerne. Samtidig vil det stimulere norske bønder til å produsere mer nisjemat. Det er per i dag veldig fattig utvalg av norsk ost.
En tollreduksjon vil ikke minst resultere i at flere får råd til å unne seg ost fra utlandet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Svaret er utarbeidet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

Som kjent er tollbeskyttelse på landbruksvarer et sentralt element i norsk landbrukspolitikk. Norsk tollvern er ikke bare knyttet til ost, men favner langt videre. Importvernet for jordbruksvarer bidrar til å sikre omsetning av norske landbruksvarer til priser fastsatt i jordbruksavtalen. Prinsippene bak norsk landbrukspolitikk er velkjente og er vedtatt av Stortinget.

Jeg vil her nevne at EU har en importkvote på 4 500 tonn ost inn til Norge. Denne kvoten er tollfri. Det skjer også en betydelig import av ost med toll til Norge. Den samlede importen av ost til Norge har således de siste årene vært i overkant av 7 000 tonn. Mye av denne importen skjer i regi av de store matkjedene, men innenfor kvantumet på 4 500 tonn er det også satt av en egen ”nykommerkvote” på 730 tonn der det er mulig for blant annet mindre nisjebedrifter å importere ost tollfritt.

Formålet med etableringen av denne importkvoten var å øke mangfoldet i det norske ostemarkedet. Importen av særlig dessertoster har vært betydelig. Hvilke oster som importeres er det opp til importørene og den norske forbrukeren å avgjøre.