Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:33 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 13.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Etter ulykken med Full City utenfor Langesund kom det plutselig svært konkrete løfter om bedret slepebåtberedskap i Sør-Norge, og ifølge NRK 02.10.2009 får rederiet Buksèr og Berging nå ansvaret for slepebåtberedskapen langs sørlandskysten.
Hva slags kapasitet har slepebåten som settes inn, og hvor skal båten ha fast stasjonering?

Begrunnelse

Den mangelfulle slepebåtberedskapen på Sørlandet har vært et hett tema i mange år. Miljøvernminister Erik Solheim sa senest i Stortinget 18. juni 2009 at det ikke er behov for statlig slepebåtberedskap i Sør-Norge, og regjeringspartiene Ap, SV og Sp avfeide opposisjonspartienes bekymring i Budsjett-innst. S. nr 13 (2008-2009) over regjeringens manglende satsing på oljevernberedskap. Regjeringens gjorde imidlertid helomvending etter Full City-havariet utenfor Langesund, og Jens Stoltenberg var på banen i NRK 4. august 2009. Det betyr at Regjeringen nå plutselig har begynt å følge opp FrP-forslaget som ble støttet av SV og Sp fra mai 2005 om økt slepebåtkapasitet. Ifølge NRK 2. oktober 2009 vil slepebåten ikke ha fast base, men forflytte seg langs kysten fra Egersund til Risør.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er riktig at det er selskapet Buksér og Berging AS som ble valgt til leverandør av tjenesten til slepeberedskap langs Sørlandskysten. Fartøyet som skal ivareta tjenesten er M/T ”BB Connector”.

I henhold til det Kystverket opplyser er fartøyet bygget i 2008. Det har en slepekraft på 65 tonn. Fartøyet er også utrustet med oljelenser og opptaker. Videre er det krav til om at fartøyet skal være døgnkontinuerlig bemannet. Operasjonsområdet er mellom Risør og Egersund. Kystverket har ikke stilt krav til fast stasjonering av fartøyet, annet enn at det skal være innenfor operasjonsområdet. Kystverket opplyser at rederiet har fremholdt at fartøyet vil alternere med Kristiansand og Farsund som hjemmehavn.