Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:50 (2009-2010)
Innlevert: 14.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I følge Haugesunds Avis onsdag den 14.10.09 er det uklart om statsråden står fast på de løfter hun ga i Haugesunds Avis den 28.08.09. Kapasiteten på ferjestrekningen i Boknafjorden mellom Arsvågen og Mortavika er i ferd med å sprenges. Statens vegvesen Region Vest, har ikke hørt noe mer fra departementet og de venter fremdeles på svar.
Vil ministeren ta initiativ slik at ferjen kan komme i drift til 2012?

Begrunnelse

Den 28.08.09 skriver Haugesunds Avis at regjeringen har gjort et prinsippvedtak på å bygge den sjette gassferja for ferjesambandene over Boknafjorden og Bjørnefjorden. Videre sier hun sitat: Vi har fulgt nøye med på trafikkutviklingen på dette sambandet og ser behov for å raskt sette i gang arbeidet med å få på plass en tredje ferje. Og siden ikke bare ministeren, men også regjeringen er klar over den flaskehalsen som Boknafjordsambandet er for transportsektoren, næringsliv, reisende og dagpendlere så forventes det fra mange hold at samferdselsministeren tar initiativ overfor departementet slik at nødvendig ferjekapasitet blir opprettholdt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har nå bedt Statens vegvesen sluttføre forhandlinger med rederiet Fjord1 om å løse fremtidige kapasitetsutfordringer på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen. Jeg viser for øvrig til svar på spørsmål nr. 45 fra stortingsrepresentant Arne Sortevik om samme sak.