Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:53 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På rv 3 i Hedmark ble det lagt en del asfalt i sommer, men det resulterte i stor høydeforskjell mellom asfalten og veikanten. Dette er svært trafikkfarlig. Det er ifølge Statens Vegvesen ikke planlagt å kantfylle hele strekningen.
Er statsråden enig i denne avgjørelsen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har i sommer gjennomført vedlikehold av vegdekket på flere strekninger på rv 3 i Hedmark. Jeg har blitt orientert om at det er gjennomført kantfylling på alle strekninger hvor det er lagt nytt slitelag. På enkelte strekninger er det kun gjennomført lapping av skader eller gjort oppretting av store ujevnheter. Her er det ikke gjennomført kantfylling etter at tiltakene ble ferdigstilt. Disse partiene finnes på strekningen mellom Rena og Elverum.

Statens vegvesen vil foreta en befaring av de aktuelle strekningene. Dersom befaringen avdekker trafikkfarlige forhold knyttet til asfaltkantene på de nevnte strekningene, vil det bli foretatt kantfylling.