Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:57 (2009-2010)
Innlevert: 15.10.2009
Sendt: 16.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil kulturministeren i dialog med skøytemiljøet bidra til at Norge får enda et anlegg som kan konkurrere om verdenscuparrangementer?

Begrunnelse

For to år siden ble den andre ishallen for hurtigløp i Norge åpnet i Bjugn. Fosenhallen er viktig for rekruttering og utvikling i skøytesporten, både regionalt og nasjonalt. Det er også blitt arrangert flere vellykkede mesterskap og nasjonale løp i hallen. Hallen er også en flerbrukshall med fotball, ishockey, kunstløp og curling.
Det er nå et mål å utvikle hallen slik at det kan arrangeres verdenscupstevne for senior i Fosenhallen. Det gjenstår imidlertid investeringer i blant annet resultattavler, lydforhold og utvikling av varmeløsninger før dette er mulig. Bjugn Kommune har allerede gjennom sine investeringer gitt store bidrag til skøytesporten og idrettslivet for øvrig. Norge har lange tradisjoner innen skøytesporten både som bredde- og eliteidrett. En videreutvikling av Fosenhallen vil være viktig også nasjonalt. Kulturdepartementet bør derfor se på hva statlige myndigheter kan bidra med.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er i dag to ishaller i Norge for hurtigløp på skøyter – Vikingskipet på Hamar og Fosenhallen i Bjugn. En tredje hall er under bygging på Sørmarka i Stavanger.

Vikingskipet ble bygget til OL 1994 og anlegget har nasjonalanleggsstatus. Hallen er arrangementsted for internasjonale mesterskap som blir tildelt Norge.

Fosenhallen har fått tildelt 11,8 mill. kroner fra spillemidlene over tilskuddsordningen ”Idrettsanlegg i kommunene”. Anlegget er behandlet som et ordinært idrettsanlegg.

Tilskudd fra spillemidlene er i hovedsak rettet inn mot aktivitetsflatene og garderober. Resultattavler og lydanlegg er ikke blant de tilskuddsberettigede elementene.

Det er Norges Skøyteforbund(NSF) som søker det internasjonale forbundet om å bli tildelt World Cup. Fosenhallen må således gå i dialog med NSF for å bli tildelt denne type arrangement.