Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:81 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av kultur- og kirkeminister Anniken Huitfeldt

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kan statsråden garantere at staten vil ta ansvar for nødvendig finansiering av det nasjonale Garborgsenteret i 2010, slik at senteret kan åpnes som planlagt i 2011?

Begrunnelse

Regjeringen har ikke foreslått midler til Garborgsenteret i budsjettforslaget for 2010. Senteret står imidlertid på listen over prosjekter som står i kø. Det er skapt forventninger om betydelig statlig medfinansiering, blant annet av daværende Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveidt Kleppa, som ved første spadestikk i august i år uttalte at det var utenkelig at ikke staten skulle stille opp med midler til senteret. Dessverre følger ikke Regjeringen opp i forslaget til statsbudsjett for 2010. Det er nå svært viktig at Garborgsenteret tilføres statlige midler, slik at fremdrift og utvikling av senteret ikke blir skadelidende som følge av statlig ansvarsfraskrivelse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jærmuseet har søkt om 10 mill. kroner i tilskudd til etablering av utstillinger og annet innhold i det planlagte Garborgsenteret, og 1,5 mill. kroner i økt tilskudd til drift av senteret. I Kultur- og kirkedepartementets budsjettproposisjon for 2010 er det ikke foreslått tilskudd til dette.

Søknaden fra Jærmuseet om investeringstilskudd ble vurdert i arbeidet med statsbudsjettet 2010, under bevilgningsforslaget for kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg. I bevilgningsforslaget på 157,9 mill. kroner er tilskudd til prosjekter som var vedtatt av Stortinget før 2009 prioritert. Til disse prosjektene er det foreslått 141,9 mill. kroner, herunder 39 mill. kroner til nytt konserthus i Stavanger. Til nye prosjekter er det foreslått til sammen 16 mill. kroner, fordelt med 6 mill. kroner til Science Center Østfold og 10 mill. kroner til Kulturkvartalet i Bodø. Tilskudd til utstillinger i Garborgsenteret er blant de 39 søknadene som ikke ble prioritert i budsjettforslaget.

Dersom Jærmuseet opprettholder søknaden, vil den bli vurdert i arbeidet med statsbudsjettet 2011.