Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:90 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 27.10.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil ministeren stoppe den politisk styrte nedbyggingen av den norske jordbruksnæringen gjennom å avskaffe næringsavtalesystemet og forenkle jordbruksnæringens rammebetingelser?

Begrunnelse

Når vi ser på statistikken fra fraflyttet landbruk fra SSB i 2008, viser det at det var omkring 22 % av landbrukseiendommene med boligbygging som stod tomme. En av fire ubebodde eiendommer lå i kommuner med færre enn 2 500 innbyggere. Dette utgjør over 34 000 fraflyttet gårdsbruk. I Nordland fylke har man passert 39 %.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er helt uenig i at det foregår en politisk styrt nedbygging av den norske jordbruksnæringen gjennom næringsavtalesystemet. Tvert imot vil regjeringen videreføre avtalesystemet. Det gir et godt og forpliktende samarbeid med næringen om rammebetingelser for produksjonen av varer, tjenester og kollektive goder for samfunnet.

Regjeringen har gjennomført et inntektsløft for næringen, styrket velferdsordningene og forbedret distrikts- og strukturprofilen i virkemidlene. Jeg mener det har bidratt vesentlig til at reduksjonen i antall jordbruksbedrifter nå er mer enn halvert i forhold til gjennomsnittet de siste 10 årene.

De naturgitte produksjonsforholdene og det høye kostnads- og lønnsnivået vi har i Norge, utgjør et vanskelig utgangspunkt for den norske jordbruksnæringen. Framover vil behovet for matproduksjon øke. Jeg vil bidra til å bygge opp jordbruksnæringen, både med hensyn på matproduksjon og andre tilknyttede næringsveier. Det krever betydelig bruk av virkemidler for at det skal kunne realiseres. Virkemiddelsystemet skal være så enkelt som mulig, men samtidig så omfattende som nødvendig for å nå de politisk fastsatte målene for politikken.

Jeg er overbevist om at det er riktig vei mot et levende og mangfoldig landbruk, med variert bruksstruktur, over hele landet. Det er for meg åpenbart at omfattende liberalisering og kraftig reduksjon i overføringer, og dermed i inntektsmulighetene, er det alternativet som vil føre til nedbygging av jordbruksnæringen, spesielt i distriktene.