Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:93 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 29.10.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med kjøp av nye transportfly, ble det hevdet at våre gamle transportfly type Hercules C-130 var enkle å få solgt.
Hvor langt har man kommet i denne prosessen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret har lagt ut flyene for salg med frist for å melde interesse innen 15. oktober 2009. Det hadde, ved fristens utløp, meldt seg et betydelig antall interessenter. Blant disse finnes både statlige og ikke-statlige aktører. Neste skritt i prosessen er å vurdere og avklare hvilke tilbydere som Norge, i henhold til gjeldende regelverk, kan selge flyene til. Målsettingen er at dette skal være avklart innen utgangen av 2009.