Skriftlig spørsmål fra Marit Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:96 (2009-2010)
Innlevert: 22.10.2009
Sendt: 23.10.2009
Besvart: 27.10.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Marit Amundsen (FrP)

Spørsmål

Marit Amundsen (FrP): Næringspraktikant Murshid M. Ali ved den norske ambassaden i Riyadh, Saudi Arabia skriver i Stavanger Aftenblad 9. oktober at han er lettet over at den rød-grønne regjeringen vant valget og at FrP ikke inntok regjeringskontorene.
Er det vanlig at norske diplomater og praktikanter ved norske utestasjoner driver partipolitikk og kan man vente seg mer av dette i tiden fremover?

Begrunnelse

Ali viser til at den saudiske avisen Arab News har gratulert Jens Stoltenberg med seieren og priset seg lykkelig over at FrP ikke vant gehør hos flertallet av den norske befolkningen. Mens Arab News kommer med ubegrunnede og usanne påstander om FrPs koblinger til høyreekstreme partier i Europa, gjør Ali lite for å avkrefte disse mytene. Isteden er han med på å underbygge avisens grunnløse påstander og dermed spre løgnaktigheter om FrP.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Diplomater ved norske utenriksstasjoner driver ikke partipolitikk.

Den aktuelle saken gjelder en studentpraktikant. Gjennom en studentpraktikantordning får mange studenter et innblikk i arbeidet på en norsk utenriksstasjon. Studentpraktikantene er ikke ansatt i utenrikstjenesten og mottar heller ikke lønn, men de får et stipend for oppholdet. Studentpraktikantene har ikke diplomatisk status.

Murshid Ali sendte et personlig leserinnlegg til Stavanger Aftenblad hvor han oppga sin tittel som masterstudent ved universitetet der han studerer. På eget initiativ forandret Stavanger Aftenblad tittelen til at innsenderen er næringspraktikant ved den norske ambassaden i Riyadh.

Dette var beklagelig siden innlegget ikke var skrevet ut fra hans rolle som praktikant ved ambassaden, men som en personlig meningsytring.

Leserinnlegget i Stavanger Aftenblad står derfor helt og holdent for innsenderens egen regning og skal ikke knyttes til Norges ambassade i Riyadh.

I denne saken påligger det Stavanger Aftenblad et ansvar å beklage at de endret manuskriptet. Stavanger Aftenblad trykket lørdag 24. oktober [2009] en beklagelse for at dette hadde skjedd. Dette var ryddig håndtert av avisen og jeg tar beklagelsen til etterretning.