Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:101 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 26.10.2009
Besvart: 02.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til medieoppslag om at det er en konflikt mellom landbasert reiseliv og cruisenæringen.
På hvilken måte mener statsråden det offentlige virkemiddelapparatet bedre kan legge til rette vekstmuligheter for både cruisetrafikk og landbasert reiseliv og hvordan ser statsråden på forslaget om å innføre en ny særavgift på cruisetrafikken?

Begrunnelse

Utgangspunktet for saken har vært et notat fra markedsføringsselskapet Fjord Norge. Det hevdes at cruisenæringen bidrar lite til markedsføring og utkonkurrerer det landbaserte reiselivet. Det tas også til orde for å pålegge cruisepassasjerene avgifter for å bidra til markedsføring av Norge.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet har løpende kontakt med aktørene i reiselivsnæringen, også med representanter for cruisenæringen. Det er konstatert et behov for å bedre dokumentasjonen av den gjensidige avhengigheten mellom landbasert reiseliv og cruisenæringen. Dette arbeidet er igangsatt, og vil være kommet et godt stykke på vei rundt årsskiftet. Da vil vi vite mer om hvordan cruisebransjen bidrar til norsk landbasert reiselivsnæring og omvendt.

Jeg er opptatt av hvordan vi kan inkludere cruisenæringen i den nasjonale reiselivsstrategien og hvordan samspillet mellom cruiseturisme og landbasert turisme kan utnyttes til felles beste. En vurdering av det offentlige virkemiddelapparatets innretning er en del av det igangsatte arbeidet. Det er derfor for tidlig å konkludere om hvordan virkemiddelapparatet kan legge til bedre rette for vekst for både cruisetrafikk og landbasert reiseliv.

Et mulig utfall av det pågående arbeidet kan være at cruisenæringen inviteres til å ta del i Innovasjon Norges arbeid med markedsføringen av Norge internasjonalt. Et annet mulig utfall er at cruisebransjen og aktivitets- og opplevelsesleverandører på land finner sammen i et bredere samarbeid, slik at sistnevntes tilbud kan skreddersys for turistene som cruiseskipene bringer med seg. Slike samarbeidsløsninger vil forplikte alle aktører, både cruisenæringen og landbasert reiseliv, til å fremme norske nasjonale interesser til det beste for verdiskapingen i en samlet norsk reiselivsnæring.

Det er ikke et tema for Regjeringen å innføre en særskilt avgift for turister som vil besøke Norge. Det gjelder også for turisttrafikken med cruiseskip.