Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:97 (2009-2010)
Innlevert: 23.10.2009
Sendt: 23.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene ble det reist en debatt om hvorvidt slik offentliggjøring bidrar til økt omfang av ID-tyverier. I forlengelsen av dette er jeg blitt informert om at tilsendt informasjon pr post om skatteoppgjøret til den enkelte skatteyter inneholder skatteyters personnummer. Personnummeret fremkommer angivelig gjennom KID nummeret.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette, og mener statsråden i så fall at en slik praksis er forsvarlig mht det økende omfanget av ID-tyverier i Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: At selvangivelse og skatteoppgjør påføres KID-nummer, er en konsekvens av befolkningens økende bruk av nettbank. Skatteetaten må kunne identifisere og plassere mottatte betalinger elektronisk opp mot riktig skattekrav. Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med at KID-numrene må inneholde informasjon om skattyters fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
Hittil har slike KID-numre fra skatteetaten vært relatert til den enkelte skattyters fødselsnummer, men dette har vært under revurdering i noen tid. Skattedirektoratet kartla høsten 2008 hvilke av etatens systemer som genererer KID med fødselsnummer, og har vurdert behovet for å anonymisere disse. Som et ledd i prosjektet vil KID med fødselsnummer bli erstattet med en anonym identifikasjon i senere selvangivelse og skatteoppgjør. Dette krever tilpasninger i skatteetatens systemer. Det tas sikte på gjennomføring fra og med inntektsåret 2009, det vil si for selvangivelse og skatteoppgjør som sendes ut i 2010.