Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:98 (2009-2010)
Innlevert: 23.10.2009
Sendt: 23.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): En bybane fremstår som en av de mest aktuelle bidrag til løsningen av de samlede transport- og arealutfordringene på Nord-Jæren.
Hvordan vil statsråden med utgangspunkt i det utredningsarbeidet som er gjort, bidra til en fortgang i bestrebelsene på å realisere en slik løsning?

Begrunnelse

Det ble nylig fremlagt en såkalt konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren. Utredningen er nå sendt Vegdirektoratet. Her vurderes fem ulike konsepter som grunnlag for videre planlegging av transportsystemet på Jæren, herunder en vurdering av bybaneløsning. Det er som kjent et stort behov for en mer offensiv og samordnet areal- og transportløsning for regionen og for en statlig medvirkning i løsningen av disse utfordringene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har bedt Rogaland fylkeskommune om å utarbeide en konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren fordi det er behov for å vurdere ulike konsept og virkemidler for transportløsninger i regionen.

Det er gjort et omfattende arbeid lokalt med å utarbeide konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren. Mitt bidrag til en fortgang i arbeidet med å realisere et bedre kollektivtilbud på Jæren vil i første omgang være å legge til rette for at arbeidet med kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen gjennomføres så raskt som mulig. Når kvalitetssikringen foreligger, vil jeg ta kontakt med lokale myndigheter for å drøfte hvordan regionen og staten bør samarbeide for å gjennomføre nødvendige transporttiltak innenfor respektive ansvarsområder.