Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:107 (2009-2010)
Innlevert: 27.10.2009
Sendt: 27.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Smaalenenes Avis melder den 27. oktober 2009 at NSB vil kjøre færre togsett. Dette vil gjelde blant annet i Østfold på Østre linje og mellom Moss-Spikkestad. Grunnen skal være at togsett type 69 skal gjennom full oppussing. Kommunikasjonssjef i NSB, Anne Rygg, sier til avisen: "Vi ser at denne perioden gir utfordringer for passasjerene". Dette til tross for at NSB prøver å holde flest mulig tog i trafikk.
Hva vil statsråden konkret gjøre for at dagpendlerne får den tjenesten de betaler for?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: NSB har ved flere anledninger informert meg om at selskapet er i en anstrengt situasjon når det gjelder tilgjengelig materiell. Dette har sammenheng med at NSB aldri har kjørt flere avganger eller produsert flere togkilometer enn nå og samtidig tar ut togsett for å oppgradere disse slik at punktligheten og komforten kan bedres.

NSBs materiell som trafikkerer på det sentrale østlandsområdet, består av togtypene 72 (30 togsett) og 69 (om lag 60 togsett). De eldste togsettene av type 69 er fra 1970-tallet og trenger en oppgradering for å bedre komforten om bord og minimere tekniske feil. En naturlig konsekvens av at stadig flere velger å benytte tog, er at det har blitt nødvendig for NSB å investere i 50 nye togsett og samtidig pusse opp de eldste settene. NSB skal bruke ca 2 milliarder kroner på å pusse opp ulike materielltyper. NSBs investering i nytt materiell er for øvrig den største enkeltinvesteringen i selskapets historie og dette skal over tid gi de reisende en langt bedre opplevelse av å velge tog som fremkomstmiddel.

For å minimere ulempene for de reisende har NSB valgt å ta ut kun 2 togsett samtidig av den daglige produksjonen for oppgradering og modernisering. Disse oppgraderingene er helt nødvendige for å øke den tekniske driftsstabiliteten for disse togene. Det første togsettet er allerede tilbake i trafikk og de øvrige vil fortløpende tas i bruk når de er ferdig. For ytterligere å minimere ulempene for de reisende setter NSB inn alternativ transport der dette er nødvendig. Enkelte avganger i rushtiden vil også i tiden etter at oppgraderingsprogrammet er ferdig, kunne oppleves som fulle. Dette vil bli bedre når de nye togsettene kan settes inn i trafikk.

Med alle de tiltak som nå gjennomføres, både på togmateriellsiden og ikke minst på grunn av det omfattende fornyingsprogrammet av jernbanenettet som er iverksatt igjennom Oslo-prosjektet, er jeg overbevist om at dette vil gi de reisende et bedre togtilbud, med et særlig markert skifte fra 2012.