Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:112 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 28.10.2009
Besvart: 05.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I fjor økte aborttallene i Norge til over 16 000. Det har lenge vært ventet en ny handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort etter at den siste planen for dette arbeidet var gjeldende for perioden 2004-2008.
Når kommer det en ny handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort?

Begrunnelse

Etter at perioden for handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort (2004-2008) nå for lengst er over er det grunn til å etterlyse regjeringens politikk på dette feltet. Når aborttallene i fjor viser seg å være tilbake på det høye nivået som eksisterte på 1980-tallet Norge er det meget stort behov for tiltak som kan redusere aborttallene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg setter pris på representanten Laila Dåvøy sitt engasjement for å få ned tallene på abort i Norge. Regjeringen ser også at det fortsatt er behov for tiltak. Derfor har vi bedt Helsedirektoratet utarbeide en ny handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort gjeldende for perioden 2009-2014. Planen skal ha som mål at abortraten skal reduseres. Arbeidet med planen har blitt forsinket, men planlegges ferdigstilt i løpet av 2009. Planperioden for forrige plan var til og med 2008. Ulike tiltak er videreført i 2009. Tilskudd over statsbudsjettet til aktuelle aktiviteter er også videreført i 2009, og er av departementet foreslått videreført i 2010 på kapittel 762, post 73.

Jeg kan opplyse at i perioden 2007-2009 gjennomføres et forsøk med gratis prevensjon til kvinner i aldersgruppen 20-24 år. Hensikten med forsøket er å se om tiltaket kan bidra til nedgang i abortraten. Videre ble det i 2008 gjennomført en evaluering av arbeidet for å forebygge uønsket svangerskap og abort. Konklusjonen viser at det fortsatt er store utfordringer på området, noe også representanten påpeker.