Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:160 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 09.11.2009
Besvart: 13.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Fredag 6. november ble den prisbelønte Cubanske forfatteren av bloggen "Generasjon Y", Yoani Sánchez, i følge Reuters bortført og utsatt for vold da hun var på vei til en ikke-voldelig demonstrasjon i Havanna.
Kan utenriksministeren gjennom ambassaden i Havanna ta rede på hva som faktisk skjedde, og legge press på de cubanske myndighetene slik at hun kan beholde sin ytringsfrihet uten å bli trakassert av myndighetene?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Vår ambassade i Havanna bekrefter at Yoani Sánchez den 6. november i år ble forhindret fra å delta i en fredelig demonstrasjon mot vold som ble arrangert i Havanna. Ifølge Sánchez selv ble hun og to andre bloggere tvunget inn i to biler og kjørt bort fra området. Sánchez hevder at hun ble utsatt for fysisk vold. De ble så sluppet ut av bilene et stykke unna og ble på den måten forhindret fra å delta i den ikke-voldelige demonstrasjonen. Så vidt ambassaden er kjent med, forløp demonstrasjonen stille og rolig og uten tilløp til uroligheter eller inngripen fra myndighetene.

Vår ambassade i Havanna meddeler videre at kubanske myndigheter ikke har uttalt seg i saken. De tre personene som med tvang tok med seg bloggerne, nektet å identifisere seg. Ut fra foreliggende opplysninger har det derfor ikke vært mulig for ambassaden å verifisere hvem som utførte handlingene eller om myndighetene var direkte innblandet.

Stadig flere kubanere benytter seg i dag av internett og andre nye medier for å uttrykke sine meninger. Yoani Sánchez var blant de første av disse, men hun blir etterfulgt av stadig flere. Selv om flere av disse nye bloggene er sensurert på Cuba, blir innholdet på ulike måter likevel spredt til deler av befolkningen.

Ytringsfrihet er en helt sentral del av menneskerettighetene og et område som gis prioritet fra den norske regjeringens side. Fra norsk side er vi innstilt på å benytte ulike muligheter for kontakt og dialog med Cuba, både bilateralt og multilateralt, og vi vil fortsette arbeidet for å bedre ytringsfrihetenes kår i landet. Et viktig virkemiddel er bruken av internasjonale instrumenter. Cuba undertegnet i 2008 FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Norge og andre land har oppfordret Cuba til å ratifisere disse sentrale konvensjonene. I vårt firelandssamarbeid med Cuba, Sveits og Spania er dette et sentralt tema som vi håper å kunne videreføre gjennom en konstruktiv dialog.

Forøvrig vil jeg vise til mitt svar på spørsmål nr. 150 (2009-2010) fra representanten Dagrun Eriksen, som også gjelder Cuba, samt til mitt brev til Høyres stortingsgruppe av 14.07.09.