Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:163 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 10.11.2009
Besvart: 16.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Dansk etikkråd i Danmark vil ha sterkere politisk styring av fosterdiagnostikken i Danmark fordi de frykter effektene av dagens praksis og møtet med nye metoder for fosterdiagnostikk (Vårt Land 9. november 2009). Det vises til at hvem vi velger å sortere bort, og hvordan vi håndterer det som ikke er perfekt, vil ha den aller største konsekvens for menneskesynet og bærende verdier i samfunnet.
Vil statsråden ta disse signalene med i den pågående evalueringen av bioteknologiloven?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, er arbeidet med evaluering av bioteknologiloven påbegynt. En sentral del av dette arbeidet vil være at ulike etiske spørsmål, og verdivalg blir godt belyst. Helsedirektoratet har fått et oppdrag som blant annet innebærer å kartlegge status på fagområdene og utviklingstrekk, både nasjonalt og internasjonalt, siden loven ble vedtatt. Danmark vil være et av de landene det vil være naturlig å innhente kunnskap fra. Redegjørelsen fra Det Etiske Råd i Danmark om ”Fremtidens Fosterdiagnostik” vil være en naturlig del av en slik kunnskapsoppdatering.