Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:164 (2009-2010)
Innlevert: 10.11.2009
Sendt: 11.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til høringen knyttet til svineinfluensasituasjonen. Statsråden svarte at hun skulle komme tilbake til situasjonen for norske barn i Gran Canaria, som av helsemessige årsaker bor i Spania over lengre tidsperioder. Statsråden mente det ikke bare "var å fly" vaksiner ned til denne gruppen.
Hva har helseministeren gjort siden høringen, knyttet til å sørge for at denne gruppen med barn får tilgang på vaksine mot svineinfluensaen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til høringen knyttet til svineinfluensasituasjonen. Statsråden svarte at hun skulle komme tilbake til situasjonen for norske barn i Gran Canaria, som av helsemessige årsaker bor i Spania over lengre tidsperioder. Statsråden mente det ikke bare "var å fly" vaksiner ned til denne gruppen.
Undertegnede viser til at mange av disse barna er i risikogrupper, og at man derfor må sørge for at dette skjer så raskt som mulig.
Det er, slik undertegnede ser det, meningsløst at disse barna må ta fly til Norge for å få tatt vaksinen. Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hva hun har gjort siden høringen i helse- og omsorgskomiteen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Kjos er kjent med, er det nå fastboende nordmenn med barn i en rekke land verden over. Våre helsefaglige myndigheter (Helsedirektoratet og Folke-helseinstituttet) har sammen med Utenriksdepartementet vurdert muligheten for å tilby vaksinasjon av norske borgere i utlandet i forbindelse med pandemien. Konklusjonen er at dette ikke er praktisk gjennomførbart.

Ifølge opplysninger fra det norske generalkonsulatet på Gran Canaria vil nordmenn der være dekket av de forebyggende tiltakene som de spanske myndighetene iverksetter i forbindelse med pandemisk influensa. Dette vil imidlertid kreve at man har en lokal fastlege og tilhører en av risikogruppene. Spania startet 16. november med vaksinasjon av barn som tilhører risikogruppene.

Norske helsemyndigheters råd er generelt at norske borgere må søke helsehjelp der de er. Nordmenn i utlandet bør følge anbefalinger fra lokale helsemyndigheter og forholde seg til lokal helsetjeneste, eventuelt formidlet gjennom reiseforsikringsselskapet. I tillegg vil norske helsemyndigheter informere nordmenn i utlandet gjennom internett.