Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:171 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 12.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra svar på spm. nr. 130 2009-2010 fremgår det at MF Rennesøy i 2010 skal gå i Austevollsambandet og samtidig være reserveferje for sambandet Mekjarvik - Kvitsøy - Skudesneshavn ved planlagte og uforutsette driftsavbrudd. En slik disponering vil kunne ramme Austevollsamfunnet hardt. Øysamfunnet Austevoll er helt avhengig av ferjer.
Hvordan vil statsråden sikre bedre og sikrere ferjeopplegg for Austevoll i 2010?

Begrunnelse

Austevoll kommune har to ferjesamband til fastlandet. Hovedsambandet er mellom Hufthamar og Krokeide i Bergen kommune. Dagens ferjetilbud har mangler ved åpningstid og til dels manglende kapasitet med betydelig gjenståing av biler. En økt usikkerhet og i perioder også fravær av ferje vil være helt uakseptabelt for person- og varetransport til og fra Austevoll kommune.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I 2010 er det i ferjedisponeringsplanen lagt til grunn at MF Rennesøy skal gå i Austevollsambandet, og at den skal gå til sambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn ved planlagte og uforutsette driftavbrudd der. Dersom MF Rennesøy midlertidig må gå til Rogaland, vil MF Vikingen eller annen ferje bli satt inn i Austevollsambandet, og på denne måten unngår man at sambandet blir rammet.

Regulariteten i Austevollsambandet vil ved planlagte driftsavbrudd ikke bli påvirket av dette, da reserveferja vil ankomme sambandet før MF Rennesøy går til Rogaland. Ved langvarige uforutsette driftsavbrudd på Mekjarvik – Kvitsøy – Skudesneshavn kan Austevollsambandet få mindre avvik fra fastsatt ruteplan og det vil bli en nedgang i kapasiteten når det blir satt inn reserveferje. Denne løsningen er valgt fordi den totalt sett gir den beste ressursutnyttelsen av ferjeparken i området.

Ferjedisponeringsplanen for 2010 er utarbeidet av Statens vegvesen og sendt fylkeskommunene Rogaland og Hordaland for uttale. Hordaland fylkeskommune hadde i likhet med Rogaland ingen merknader til Vegvesenets forslag.

Ferjesambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn er mer værutsatt enn Austevollsambandet, og MF Vikingen er ikke sertifisert til å gå der.

MF Rennesøy vil heller ikke gå til Rogaland dersom det ikke ventes driftsavbrudd som vil vare lenger enn 7 timer. Siden januar 2008 har slike avbrudd i sambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn forekommet 3 ganger, en gang i november 2008, en i desember 2008 og en i mai 2009.

Ferjesambandet Hufthamar – Krokeide vil dessuten få en kapasitetsøkning fra 106 personbilenheter (pbe) per avgang i dag til 115 pbe når MF Rennesøy kommer i 2010. Fra 01.01.2011 vil kapasiteten øke ytterligere til 125 pbe, og fra samme dato vil sambandet Husavik – Sandvikvåg få en økning fra 26 pbe til 35 pbe.