Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:173 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Med bakgrunn i den tyrkiske justisministerens utsagn på mandag 9. november om at æresdrap har en eksplosiv økning i Tyrkia, og med bakgrunn i den offensive holdningen Norge har i slike saker, vil jeg spørre utenriksministeren om han vurderer å diskutere problemene med tyrkiske myndigheter?

Begrunnelse

Ifølge Document.no mandag 9. november kunne den tyrkiske justisministeren fortelle om en nærmest eksplosiv økning i antall æresdrap i landet de senere år. Bare i løpet av årets 7 første måneder har det blitt begått 953 æresdrap. Tyrkia er et NATO-land og et vestvendt land som vil inn i EU. Det er derfor svært bekymringsfullt at det er en enorm økning av æresdrap. Grunnen til denne økningen forklares med at kvinner ønsker å frigjøre seg og menn ønsker å gå den andre vei.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: La meg i mitt svar først bemerke at den tyrkiske justisministeren presenterte statistikk over drap generelt på kvinner, som indikerer at det har vært en økning de senere år. Tallene gjaldt ikke spesifikt æresdrap. Det er imidlertid stor usikkerhet om det statistiske grunnlaget, så det er vanskelig å si om det har vært en betydelig reell økning. Men det vi kan slå fast at tallet på drap på kvinner er svært høyt.

Tyrkiske myndigheter er selv oppmerksomme på problemet. Den tyrkiske straffeloven ble revidert i 2005 og kvinners rettslige stilling ble styrket. Det loven omtaler som tradisjonsdrap er en skjerpende omstendighet ved straffeutmålingen. Æresdrap er ikke nevnt som begrep i den tyrkiske straffeloven. Tyrkia har også innført lovbestemmelser om vold mot kvinner, utarbeidet handlingsplaner for likestilling og opprettet et generaldirektorat for kvinners status under statsministerens kontor.

EU følger utviklingen i Tyrkia som ledd i landets medlemskapsforhandlinger. Europakommisjonen påpekte i sin årlige rapport om Tyrkia i oktober at æresdrap, vold og tvangsekteskap er alvorlige problemer. Lovverket er i stor grad tilfredsstillende, men det mangler mye når det gjelder gjennomføringen av bestemmelsene. Kunnskap om kvinners rettigheter er lite utbredt.

Utenriksdepartementet har regelmessige politiske konsultasjoner med tyrkiske myndigheter på utenriksministernivå og statssekretærnivå. I disse samtalene tar vi også opp utfordringer Tyrkia står overfor når det gjelder respekt for menneskerettighetene, og spørsmål om æresdrap vil kunne tas opp i denne sammenheng. Norge har også støttet FNs arbeid for kvinners rettigheter i Tyrkia.