Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:186 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Etter det undertegnede erfarer er 12 uigurer dømt til døden i Kina de siste ukene.
Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta overfor kinesiske myndigheter, og i internasjonale fora, for å forhindre at dødsdommene blir fullbyrdet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg må aller først vise til at det dessverre fremgår av meldinger i kinesiske og internasjonale medier at ni av de tolv dødsdømte skal være henrettet. De tre øvrige personene som fikk dødsdommer har fått to års utsettelse.

Norge fordømmer henrettelsene, noe vi også har uttrykt overfor kinesiske myndigheter. Vi sluttet seg også til en EU-erklæring i forrige uke, der henrettelsene fordømmes og der Kina oppfordres om å avskaffe dødsstraff som straffemetode.

Fra norsk side har vi et løpende fokus på Kinas bruk av dødsstraff. Det er positivt at internasjonale menneskerettighetsobservatører viser til en nedgang i antall henrettelser i Kina de senere årene, men Kina er fortsatt det land i verden med langt de fleste utførte henrettelser hvert år. Vi vil derfor fortsette å ta opp dødsstraff med Kina, både i bilaterale samtaler og i multilaterale fora.

Som jeg også understreket i mine svar på skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner (H) (nr. 564 (2008-2009)) og Morten Høglund (FrP) (nr. 789 (2008-2009)), er Norge helt klar i sitt syn på dødsstraff; vi er i mot, alltid. Vi tar på prinsipielt grunnlag avstand fra alle dødsstraffer, og i mange tilfeller protesterer vi på enkeltsaker enten alene eller sammen med andre land.

Vår ambassade i Beijing og Utenriksdepartementet følger situasjonen i Xinjiang nøye. Under opptøyene sist sommer uttrykte vi fra norsk side vår bekymring overfor kinesiske myndigheter i flere sammenhenger, og norske diplomater besøkte også området både i juli og august for å foreta egne vurderinger av situasjonen. Etter at de 12 dødsdommene ble kjent i oktober, har vi tatt opp saken med kinesiske myndigheter. Vi har vist til Norges prinsipielle holdning til dødsstraff, vi har bedt om at dødsdommene omgjøres til andre typer dommer og vi har understreket viktigheten av at Kina ivaretar grunnleggende rettsikkerhetsgarantier.

Vi må beklageligvis konstatere at protestene fra Norge og andre land i denne saken ikke førte frem. Vi vil imidlertid fortsette vårt fokus på dødsstraff i Kina og løpende vurdere hvordan dette best mulig kan følges opp ovenfor kinesiske myndigheter. Vi jobber nå med planene for neste rundebordsmøte under vår menneskerettighetsdialog med Kina. Her er dødsstraff et fast tema, i tillegg til minoriteters og fengsledes rettigheter. Vi vil også fortsette å ta opp dødsstraff i multilaterale fora, og vil bl.a. utnytte vårt medlemskap i FNs Menneskerettighetsråd i årene frem til 2012 til å jobbe målrettet mot dødsstraff. Vår klare oppfordring til Kina og andre land er en total avskaffelse av dødsstraff som straffemetode.