Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:189 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det toll på oliven?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dagens tollsatser er bl.a. et resultat av WTO-avtalen av 1994. Olivenprodukter som brukes til mat er tollfrie. Det er imidlertid ikke null toll ved generell import av frukten oliven. Hvis et produkt brukes til dyrefôr, er det hensynet til alternative norske kilder til fôr som vektlegges når de ilegges toll.

Imidlertid kan oliven importeres tollfritt gjennom GSP-systemet (Generalized System og Preferances). Ordningen går ut på at de enkelte industriland gir utviklingslandene bedre markedsadgang på sine varer. I tillegg er det inngått en rekke frihandelsavtaler som også gir tollfri import.