Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:194 (2009-2010)
Innlevert: 16.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Besvart: 23.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden redegjøre for prosessen rundt Norges eventuelle søknad om fotball EM i 2016, herunder på hvilken måte og på hvilket tidspunkt Stortinget vil bli involvert?

Begrunnelse

Fotballforbundene i Norge og Sverige har lenge arbeidet med å få arrangere forball EM i 2016. Den offisielle søknaden om EM-sluttspillet må sendes UEFA i løpet av februar 2010. Jeg er kjent med at Kulturdepartementet nå foretar et arbeid med å kvalitetssikre tallene til Norges Fotballforbund. Når dette arbeidet er fullført regner jeg med at departementet vil informere Stortinget. I og med at søknadsfristen går ut i februar 2010 haster det med å få saken lagt frem for Stortinget, slik at den kan behandles på en grundig og god måte.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norges Fotballforbund (NFF) og det svenske fotballforbundet ønsker å søke om EURO 2016. En slik eventuell søknad til UEFA vil innebære betydelig medvirkning fra staten.

NFF forutsetter i sine planer at staten bidrar med en meget betydelig andel av kostnadene til nødvendig arenautbygging. I tillegg må staten garantere for, og dekke kostnader knyttet til, sikkerheten ved et eventuelt mesterskap. Utover dette ber UEFA også statlige garantier på en rekke andre områder.

Siden NFF overleverte sin invitasjon til dialog om statstøtte 2. september har det vært arbeidet under sterkt tidspress både i NFF og i statsforvaltningen for å kunne komme fram til et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.

Et arrangement som forutsetter så stor grad av støtte må nødvendigvis gjøres til gjenstand for grundig behandling, før det kan trekkes en konklusjon om eventuell statlig medvirkning. I tillegg til departementenes egen gjennomgang, er det derfor igangsatt en ekstern kvalitetssikring av NFFs arbeid med EURO 2016. Denne kvalitetssikringen er nå inne i sin sluttfase.

Regjeringen vil på bakgrunn av bl.a. nevnte kvalitetssikring, så raskt som mulig foreta en samlet vurdering av spørsmålene om statlig tilskudd og garantier. Et eventuelt forslag til vedtak om tilskudd vil legges fram for Stortinget til behandling. Det har hele tiden vært en forutsetning at NFF skal ha nødvendige avklaringer for å kunne overholde søknadsfristen til UEFA i februar 2010.