Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:201 (2009-2010)
Innlevert: 17.11.2009
Sendt: 17.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Overvekt kan være en belastning for den enkelte, og kan føre til alvorlige følgelidelser. Noen trenger vektoperasjon for å bli friske. Det er lange ventetider til slik behandling. Det har store konsekvenser, både for den enkeltes livskvalitet og mulighet til å stå i arbeid. Ordningen "Raskere tilbake" skal sikre at sykemeldte kommer raskere tilbake i arbeid, og blant tiltakene er behandling i spesialisthelsetjeneste.
Inngår vektoperasjon i ordningen "Raskere tilbake", og gjelder i så fall fritt sykehusvalg?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Gjennom ordningen ”Raskere tilbake” tilbys tjenester på ulike områder. Når det gjelder fedmekirurgi, er dette et tilbud som gis innenfor ”Raskere tilbake” i Helse Sør-Øst, men ikke i de tre andre helseregionene, som imidlertid har etablert andre tilbud for denne gruppen pasienter. I Helse Sør-Øst var det i 2008 en samlet bevilgning til operasjoner for sykelig overvekt på om lag 9,3 mill. kroner innenfor ordningen ”Raskere tilbake”. Samlet bevilgning i 2009 var om lag 9,85 mill. kroner. Det ble gjennomført om lag 126 overvektsoperasjoner i 2008 i Helse Sør-Øst i tre forskjellige helseforetak innenfor ”Raskere tilbake”. I 2009 er måltallet 130 overvektsoperasjoner.

Behandling av sykelig overvekt tar lang tid. Både konservativ behandling og behandling med operasjon krever lang oppfølging. De regionale helseforetakene må vurdere i hvilken grad det er hensiktsmessig å ha tilbud om overvektsoperasjoner under ordningen ”Raskere tilbake” i tillegg til tilbud innenfor den ordinære tjenesten.

Fritt sykehusvalg gjelder ikke for ordningen ”Raskere tilbake”.