Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:233 (2009-2010)
Innlevert: 23.11.2009
Sendt: 24.11.2009
Besvart: 30.11.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr 15:22 (2009-2010) og nye avsløringer om samme sak i Dagens Næringsliv 21. og 23. november.
Hvorfor unnlot forsvarsdepartementet å informere om at selskapene i Ocas-sfæren har mottatt 100 millioner kroner fra Forsvaret hvorav 60 millioner kroner er brukt på å utvikle radarsystemer med tilsvarende teknologi som sivile Ocas-systemet, og er det andre forhold som i ettertid burde vært redegjort for i svar på mitt tidligere spørsmål?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen legger stor vekt på å skape forutsigbarhet og best mulige rammevilkår for norsk industri. Samarbeidet med industrien må skje profesjonelt, i åpenhet og i tråd med gjeldende regelverk. Som et ledd i oppfølgingen av regjeringens næringsstrategi, har Forsvarsdepartementet utarbeidet en handlingsplan for prosjekter som gis økonomisk støtte fra departementet. I tilknytning til dette er det etablert rutiner og retningslinjer for tildeling og oppfølging av denne type støtte. De senere år er det også iverksatt tiltak for å sikre at gode holdninger, etikk og forsvarlig ledelse skal være en fullverdig og integrert del av forsvarsektorens arbeid.

Når det gjelder omfanget av kontrakter og avtaler mellom Forsvaret og selskaper i den totale ”OCAS-sfæren”, har Forsvarsdepartementet bedt Forsvarsstaben om en fullstendig gjennomgang av saken innen primo desember. Jeg legger stor vekt på å få frem sakens fakta, og tar sikte på snarest mulig å komme tilbake med utfyllende informasjon i et oppfølgende brev til Stortinget.