Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:236 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 24.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren medvirke til at E16 ved Vøyenenga blir utbedret med hensyn på trafikksikkerhet?

Begrunnelse

Etter at nye E16 ble åpnet for trafikk har vi opplevd et stort antall ulykker på den nye veien. Ulykkene har særlig vært hyppige i rundkjøringen på Vøyenenga, som åpenbart kommer brått på en rekke billister. Ulike tiltak kan bidra til å gjøre førere oppmerksomme på den farlige rundkjøringen som for eksempel rumlefelt, skilting og så videre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: E16 ble åpnet som ny firefeltsveg mellom Vøyen og Bjørum i mai 2009 som første utbyggingsparsell mellom Kjørbo (E18) og Bjørum. Som en midlertidig løsning ble det laget en rundkjøring på Vøyenenga der ny og gammel E16 møtes. Denne rundkjøringen er planlagt fjernet når parsellen mellom Kjørbo (E18) og Vøyen blir utbygget.

Rundkjøring ble valgt som en midlertidig løsning på grunn av blant annet sårbart elvemiljø, flomutsatt område og økonomi.

Statens vegvesen har registrert fire ulykker på strekningen siden åpningen i mai 2009. Alle skjedde der den nye firefeltsvegen kommer til rundkjøringen på Vøyenenga, og to av disse ulykkene skjedde umiddelbart etter åpning av den nye vegen. I alle ulykkene har bilister hatt for stor fart inn mot rundkjøringen nordfra og har på ulike måter truffet rundkjøringen. Ingen av ulykkene har medført alvorlige personskader.

Som følge av disse ulykkene har Statens vegvesen utført en rekke tiltak på stedet:

- Det er foretatt mindre geometriforandringer i rundkjøringen slik at bilistene bedre blir ledet riktig igjennom denne.

- Det er etablert portaler med overhengende skilt for å hjelpe bilistene til å velge riktig kjørefelt inn mot rundkjøringen.

- Det er merket i kjørebanen i forkant av rundkjøringen for å hjelpe bilistene til å velge riktig kjørefelt.

- Det er satt opp skilt med påbudt kjøreretning på sentraløya for å markere denne bedre for bilistene.

I tillegg til dette er det planlagt utført ytterligere tiltak i løpet av de neste ukene:

- Bedre forvarslingen av rundkjøringen med tosidige, store skilt.

- Forvarsle nedsatt fartsgrense 60 km/t lenger unna rundkjøringen.

Statens vegvesen vil nøye følge med på utviklingen og eventuelt komme tilbake med ytterligere tiltak. Dette kan være:

- Automatisk trafikkontroll(fotoboks) i forkant av rundkjøringen for å få ned hastigheten.

- Innsnevring til ett felt i forkant av rundkjøringen for å få ned hastigheten.

- Rumlefelt er også et alternativ som blir vurdert, men på grunn av støyproblematikk knyttet til bolighus i nærheten er det usikkert om dette tiltaket kan benyttes her.

Jeg mener at disse tiltakene vil kunne forbedre de trafikksikkerhetsmessige forholdene på E16 ved Vøyenenga i den midlertidige løsningen som vi har i dag.