Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:241 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan jeg be statsråden redegjøre for kompetansebehovet innen politietaten knyttet til førstehjelp, herunder redegjøre for dekningsgraden av hjertestartere i politiets utrykningskjøretøy og med tilknytning til deres publikumskontakt?

Begrunnelse

Plutselig og uventet hjertestans er en tilstand hvor hjerteslagene plutselig og uventet stopper opp. Årsaken er en unormal, livstruende hjerterytme, med utspring i hjertets elektriske ledningssystem. Den vanligste hjerterytmen ved plutselig hjertestans er ventrikkelflimmer, en tilstand hvor hjertets pumpearbeid er så kaotisk at hjertet ikke er i stand til å pumpe blodet rundt i kroppen og fram til hjernen. En pasient med plutselig hjertestans vil miste blodsirkulasjonen og dermed pulsen, så bli bevisstløs og stoppe å puste normalt. Uten umiddelbare tiltak vil pasienten nesten alltid dø. Kjeden som redder liv kan beskrives slik:
1. Forstå at noen trenger nødhjelp, og ringe 113
2. Når personen ikke puster normalt, start HLR
3. Tidlig sjokk fra en hjertestarter
4. Medisinsk etterbehandling, for å sikre god livskvalitet
Politiet er ofte først på stedet for en ulykke mv, men har ikke nødvendigvis verken nødvendig førstehjelpskompetanse eller tilgjengelig hjertestartere som kan redde liv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet knyttet til kompetanse i livreddende førstehjelp i politi- og lensmannsetaten er forelagt Politidirektoratet. Politidirektoratet opplyser at den generelle kompetansen innen førstehjelp i politietaten er god. Under den 3-årige utdanningen på Politihøgskolen gjennomgår politistudentene undervisning innen generell førstehjelp, livredning og hjerte- og lungeredning. Politihøgskolen har lagt inn arbeidskrav i faget som må bestås for å få vitnemål. Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og foregår i samarbeid med redningsetatene.

Når det gjelder opplæring i bruk av hjertestarter, opplyser Politidirektoratet at det fra og med 2009 er gitt slikt tilbud til studentene. Opplæringen i år er basert på frivillighet. Fra neste år er det planlagt å gjennomføre obligatorisk undervisning i bruk av hjertestarter for alle politistudentene.

I tillegg til opplæringen under grunnutdanningen på Politihøgskolen gjennomføres det årlige øvelser i førstehjelp for den operative styrken. Det skjer i den pålagte vedlikeholdstrening som ca. 5000 tjenestemenn gjennomfører hvert år.

Vider opplyser Politidirektoratet at det i noen spesialavdelinger i politiet er høyere kompetanse innen livreddende førstehjelp, herunder grunnleggende- og vedlikeholds- opplæring i bruk av hjertestarter.

Når tjenestemenn fra slike spesialavdelinger er ute på oppdrag, medbringes hjertestarter i kjøretøyet. Imidlertid er det ikke vanlig med hjertestartere i politiets utrykningskjøretøy.

Jeg er av den oppfatning at tilgang til hjertestartere kan være viktig for å redde liv. I denne sammenheng er det viktig å se dekningsgraden av slike hjelpemidler i sammenheng med andre nødetater, særlig Helse og de prehospitale tjenestene, som har livredning som sitt kjerneområde.