Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:242 (2009-2010)
Innlevert: 25.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Besvart: 01.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den 26.11.2009 er det 10 år siden ulykken med hurtigbåten MS "Sleipner" ved Ryvarden fyr i Sveio i Hordaland. Etter ulykken mente ekspertene at det måtte settes opp flere varsellys langs kysten. Noe er gjort men mye mangler. Hurtigbåtenes Rederiforbund hevder at mye av kysten praktisk talt er umerket med det nye merkesystemet som er nødvendig for å gi sikrere navigering og sikrere sjøtransport.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i nødvendig merking med varsellys for hurtigbåtene langs kysten?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Hurtigbåttilbudet er viktig for bosetting og næringsliv langs kysten. Trygg ferdsel og sikker navigasjon for disse båtene er derfor høyt prioritert.

Siden ”Sleipner”-ulykken har det skjedd en betydelig teknisk utvikling med hensyn til de lyskilder som nyttes i navigasjonsinnretninger. Den tekniske utviklingen gjør det mulig for Kystverket å tilpasse navigasjonsveiledningen bedre til hurtigbåtenes behov.

De siste ni årene har Kystverket brukt om lag 290 mill. kroner til nye navigasjonsinnretninger, i hovedsak i leder anvendt av hurtigbåter. Det er satt opp 530 merker spesielt utviklet for hurtigbåttrafikken og mer enn 100 flomlys. Denne merkingen har skjedd i samarbeid med hurtigbåtnæringen.

I St. meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 gjør regjeringen rede for at den vil satse på utbedring og merking av farleden, spesielt med hensyn til hurtigbåter. Den økonomiske rammen satt av til navigasjonsinstallasjoner er økt med 13 mill. kr til 300 mill. kr årlig i første del av planperioden (2010-2013). I andre del av planperiode (2014-2019) er rammen planlagt økt til 370 mill. kr årlig.

På bakgrunn av stortingsmeldingen har Kystverket utarbeidet et handlingsprogram for planperioden. I den første fireårsperioden er det planlagt investert 81,4 mill. kroner i merking for hurtigbåter.

I tiden fremover vil Kystverket fortsette samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet og næringen for å legge til rette for en trygg hurtigbåttrafikk langs kysten.