Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:259 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til ditt svar på mitt siste spørsmål knyttet til WHOs retningslinjer og bruken av ICD-10 og ICF. Hvor det blir hevdet at Helsedirektoratet har arrangert kurs for primærlegene for å formidle kunnskap og heve kompetansen. Skal Norge forholde seg til WHOs retningslinjer er det metodebøkene som er utarbeidet av WHO som er retningsledende.
Det kan jo da være interessant å spørre om det er mulig å få en kopi av kursmateriell, og en oversikt over hvem som har holdt kurs, og hvem som har godkjent dem?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Den 10. utgaven av ICD består i originalutgaven av tre bind. Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) oppdaterer på oppdrag fra Helsedirektoratet den norske utgaven av ICD-10. Det finnes bl.a. kodeveiledninger som kan lastes ned elektronisk. Ny bokutgave for 2010 er under utarbeidelse. Bestilling av ICD-10, 2005 bokutgave kan rettes til: Fagbokforlaget AS, Kanalveien 51, 5068 Bergen.

ICF utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved å sette det enkelte mennesket inn i en større sammenheng hvor hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ICF er fortsatt uferdig, og bruken er i første omgang prosjektbasert og konsentrert om utvikling av ”kjernesett”. ICF finnes i fullversjon og kortversjon, i bokform og som elektronisk versjon. KITH gir veiledning for bruk av elektronisk versjon og søkeverktøy, tilgjengelig på KITH sine nettsider om ICF. Boken er oversatt og tilrettelagt av KITH og utgitt av Helsedirektoratet med tillatelse fra WHO. Referanse: ISBN 82-7846-204-6. Det er også utgitt en norsk brukerveiledning. Referanse: ISBN 82-7846-213-5.

Helsedirektoratet opplyser at de har vært i kontakt med Den norske legeforening om de kurs som er arrangert for leger og behandlere som håndterer pasienter utsatt for traume med nakkesleng. Den norske legeforening opplyser at det siste kurset de arrangerte var i 2007. Ansvarlig for kurset i 2007 var Den norske legeforening ved Kontor for legers videre- og etterutdanning (Oslo). Kursene har ikke vært gjennomført regelmessig, men ble arrangert etter det behov for kurs som ble meldt inn til Legeforeningen.

Fra Den norske legeforening foreligger det kun kursprogram for det kurset som ble arrangert i 2007, men Helsedirektoratet anfører at det er mulig at kurslederne kan ha i sitt eie det undervisningsmateriellet som ble brukt.

Kurset ble bredt lagt opp med søknad om godkjenning for allmennmedisin, anestesi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, psykiatri, revmatologi, ortopedi og kjevekirurgi. Det vil være opp til spesialitetskomiteene i Den norske legeforening å godkjenne kurset for den enkelte søker i forbindelse med spesialistgodkjenning.

Vedlagt følger kursprogram.

Vedlegg til svar:

Kurs nr.: O-23371

Nakkeslengassosierte symptomer og skader. Forståelse, diagnostikk og behandling

12.12.2007 – 13.12.2007

Ansvar: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo)

Godkjenning: Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 19t i fagområde fysikalsk medisin Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 19t i fagområde fysikalsk medisin, Anestesiologi Etterutdanning: Valgfrie kurs: 15t, Fysikalsk medisin og rehabilitering Videreutdanning: Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t, Nevrologi Videreutdanning: Emnekurs: 8t i fagområde smerte/hodepine, Psykiatri Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t, Radiologi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t

Målgruppe: Leger og behandlere som håndterer pasienter utsatt for traume med nakkesleng.

Læringsmål: Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap/ferdighet vedrørende behandling og rehabilitering av pasienter med nakkeslengassosierte tilstander.

Innhold: Kurset tar opp teori og gjeldende forståelse for behandling av pasienter med nakketraumer. Det legges vekt på praktisk håndtering med bakgrunn i dagens internasjonale consensus. Evidence Based Medicin ligger alltid flere år etter ny behandlingsforståelse og mangler for flere behandlingsformer for denne pasientgruppen. Det vil lages et utvidet kurshefte basert på foredragene.Klinisk undersøkelse for den allment praktiserende legeMonica Drottning-RønneFysioterapi individuelt og i grupperBrit HellesnesKiropraktikk Kjell BraathenSpesialisterklæringerPeer H. StaffGruppebehandling for pasienter med angst, fobier og behov for nye mestringsstrategier.Solveig GrennesDetaljert program følger.

Kurssted: OSLO - Radisson SAS Plaza Hotel, Sonja Henies Plass 3

Kurskomite Kursleder: Monica Drottning-RønneKomite: Helge Nordal, professor Nevrologisk avd. UUS, Per Kristian Hol, Seksjonsoverlege Intervensjonssenteret Rikshospitalet, Peer H.Staff, prosjektleder Raskere Tilbake, Sunnaas Sykehus, Kjell Braathen, kiropraktor, MDN, Monica Drottning-Rønne, nevrolog/forsker UIO.

Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo), Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, N - 0107 OSLO

Epost: kurs.oslo@legeforeningen.no

Påmeld. frist: 10.12.2007

Maks deltakere: 70

Ant. kurstimer: 21

Kursavgift: I tillegg til kursavgiften kommer det kr. 300,- per da for lunsj og pauseservering.

Andre opplysninger: Godkjenninger: Søkt Allmennmedisin, Anestesi, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrologi, Nevrokirurgi, Radiologi, Psykiatri, Rheumatologi, Ortopedi, Kjevekirurgi.

Kurspris Leger: 1800

Kurspris Ikke leger: 3600KursprogramOnsdag 12.12.2007

10.00 Introduksjon. Monica Drottning-Rønne

10.15 Status whiplash 2007. Monica Drottning-Rønne

11.00 Akuttmottak av en nakkesleng pasient

11.30 Pause

11.45 Cervikogen hodepine

12.15 Svimmelhet og balanseproblemer. Diagnostikk og behandling. Svein Mjøen og Alan Sealy

12.45 Lunsj

14.00 Røntgen undersøkelser av pasienter med nakketraumer. Per Kristian Hoel

14.30 MR av nakkens ligamenter. Når og for hvem? Jostein Kraakenes

15.00 Pause

15.30 Den post traumatiske stress reaksjon. Monica Drottning-Rønne

16.00 Behandling av psykiske følger etter nakkesleng. Arstein Finset

16.45 Gruppebehandling for pasienter med angst, fobier og behov for nye mestringsstrategier. Solveig Grenness

17.45 Kronisk whiplashsyndrom - Rehabilitering etter CBT modell. Arit Ødegaard

18.30 SluttTorsdag 13.12.2007

9.00 Lisbeths 4 hodepiner - en pasienthistorie. Monica Drottning-Rønne

9.45 Fysioterapi i akutt og kronisk fase. Espen Håvland

10.30 Pause

10.45 Kiropraktikk. Kjell Braathen

11.30 Trening i gruppe for pasienter med kronisk WAD. Brit Hellesnes

12.00 Akupunktur. Helen Staubo

13.00 Lunsj

14.00 Basale smertemekanismer. Per Brodal

14.45 Medikamentell behandling ved akutte og kroniske smertetilstander etter nakketraumer. Eva Albertsen Malt

15.15 Pause

15.30 Epidural smertestimulator stimulator. Torbjørn Fredriksen

16.00 Steinar - en pasienthistorie som illustrerer de fleste behandlingsalternativer. Monica Drottning-Rønne

16.45 Er det skade av nervesystemet? Helge Nordal

17.30 Spesialisterklæringen baserer seg på legejournalene fra skaldetidspunktet. Har du dokumentert pasientens symptomer og funn tilfredstillede? Jan Erik Ødegaard

18.30 Slutt

Kurs nr.: O-23371

Nakkeslengassosierte symptomer og skader. Forståelse, diagnostikk og behandling

12.12.2007 – 13.12.2007

Ansvar: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo)

Godkjenning: Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 19t i fagområde fysikalsk medisin Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 19t i fagområde fysikalsk medisin, Anestesiologi Etterutdanning: Valgfrie kurs: 15t, Fysikalsk medisin og rehabilitering Videreutdanning: Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t, Nevrologi Videreutdanning: Emnekurs: 8t i fagområde smerte/hodepine, Psykiatri Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t, Radiologi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t

Målgruppe: Leger og behandlere som håndterer pasienter utsatt for traume med nakkesleng.

Læringsmål: Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap/ferdighet vedrørende behandling og rehabilitering av pasienter med nakkeslengassosierte tilstander.

Innhold: Kurset tar opp teori og gjeldende forståelse for behandling av pasienter med nakketraumer. Det legges vekt på praktisk håndtering med bakgrunn i dagens internasjonale consensus. Evidence Based Medicin ligger alltid flere år etter ny behandlingsforståelse og mangler for flere behandlingsformer for denne pasientgruppen. Det vil lages et utvidet kurshefte basert på foredragene.Klinisk undersøkelse for den allment praktiserende legeMonica Drottning-RønneFysioterapi individuelt og i grupperBrit HellesnesKiropraktikk Kjell BraathenSpesialisterklæringerPeer H. StaffGruppebehandling for pasienter med angst, fobier og behov for nye mestringsstrategier.Solveig GrennesDetaljert program følger.

Kurskomite Kursleder: Monica Drottning-RønneKomite: Helge Nordal, professor Nevrologisk avd. UUS, Per Kristian Hol, Seksjonsoverlege Intervensjonssenteret Rikshospitalet, Peer H.Staff, prosjektleder Raskere Tilbake, Sunnaas Sykehus, Kjell Braathen, kiropraktor, MDN, Monica Drottning-Rønne, nevrolog/forsker UIO.

Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo), Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, N - 0107 OSLO

Epost: kurs.oslo@legeforeningen.no

Påmeld. frist: 10.12.2007

Kursavgift: I tillegg til kursavgiften kommer det kr. 300,- per da for lunsj og pauseservering.

Andre opplysninger: Godkjenninger: Søkt Allmennmedisin, Anestesi, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrologi, Nevrokirurgi, Radiologi, Psykiatri, Rheumatologi, Ortopedi, Kjevekirurgi.

Kurspris Leger: 1800

Kurspris Ikke leger: 3600KursprogramOnsdag 12.12.2007

10.00 Introduksjon. Monica Drottning-Rønne

10.15 Status whiplash 2007. Monica Drottning-Rønne

11.00 Akuttmottak av en nakkesleng pasient

11.30 Pause

11.45 Cervikogen hodepine

12.15 Svimmelhet og balanseproblemer. Diagnostikk og behandling. Svein Mjøen og Alan Sealy

12.45 Lunsj

14.00 Røntgen undersøkelser av pasienter med nakketraumer. Per Kristian Hoel

14.30 MR av nakkens ligamenter. Når og for hvem? Jostein Kraakenes

15.00 Pause

15.30 Den post traumatiske stress reaksjon. Monica Drottning-Rønne

16.00 Behandling av psykiske følger etter nakkesleng. Arstein Finset

16.45 Gruppebehandling for pasienter med angst, fobier og behov for nye mestringsstrategier. Solveig Grenness

17.45 Kronisk whiplashsyndrom - Rehabilitering etter CBT modell. Arit Ødegaard

18.30 SluttTorsdag 13.12.2007

9.00 Lisbeths 4 hodepiner - en pasienthistorie. Monica Drottning-Rønne

9.45 Fysioterapi i akutt og kronisk fase. Espen Håvland

10.30 Pause

10.45 Kiropraktikk. Kjell Braathen

11.30 Trening i gruppe for pasienter med kronisk WAD. Brit Hellesnes

12.00 Akupunktur. Helen Staubo

13.00 Lunsj

14.00 Basale smertemekanismer. Per Brodal

14.45 Medikamentell behandling ved akutte og kroniske smertetilstander etter nakketraumer. Eva Albertsen Malt

15.15 Pause

15.30 Epidural smertestimulator stimulator. Torbjørn Fredriksen

16.00 Steinar - en pasienthistorie som illustrerer de fleste behandlingsalternativer. Monica Drottning-Rønne

16.45 Er det skade av nervesystemet? Helge Nordal

17.30 Spesialisterklæringen baserer seg på legejournalene fra skaldetidspunktet. Har du dokumentert pasientens symptomer og funn tilfredstillede? Jan Erik Ødegaard

18.30 Slutt