Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:277 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 08.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge dagbladet.no og avisa nordlys har en familie i Tromsø blitt nektet byggetillatelse for et tilbygg fordi eksisterende bygg er 2 cm for høyt. Ifølge avisene er dette eneste årsak til at fylkesmannen har grepet inn og omgjort byggetillatelsen fra Tromsø kommune.
Er kommunalministeren komfortabel med en slik firkantet håndhevelse av gjeldende regelverk eller vil hun vurdere en større grad av fleksibilitet i slike saker?

Begrunnelse

Uansett om det er regelverket eller praktiseringen av regelverket som er problemet kan denne typen saker svekke tilliten til forvaltningen. Undertegnede ønsker derfor at kommunalministeren vurderer om dette er fornuftig bruk av offentlige ressurser eller om det med fordel i slike saker burde vært åpnet opp for større grad av fleksibilitet og velvilje fra forvaltningen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet knytter seg til en konkret sak om tilbygg og påbygg på et bolighus i Tromsø kommune. Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til å øke antallet etasjer fra 2 til 3 etasjer, fordi dette er i strid med reguleringsplanen for området og vil være til ulempe for nabo. Søknaden er endelig avgjort av fylkesmannen, etter befaring og konkret vurdering.

Det dreier seg om en gammel reguleringsplan, som begrenser høyden på bygningene ved etasjetall. Dette er lite forutsigbart og i nyere planer skal høyden fastsettes i meter eller kotetall, og ikke etasjetall. Kommunen har foreslått at det i kommuneplanens arealdel gis nye og oppdaterte bestemmelser om høydebegrensninger. Dette vil gi bedre og mer entydig grunnlag for behandling av byggesakene.