Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:288 (2009-2010)
Innlevert: 02.12.2009
Sendt: 03.12.2009
Besvart: 09.12.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Kan utenriksministeren gjøre rede for hvilken kontakt som har blitt etablert med jemenittiske myndigheter, på hvilken måte Norge p.t. benytter seg av diplomatiske kanaler, og på hvilken måte utenriksministeren ser for seg at norske myndigheter kan forsterke arbeidet i forbindelse med Martine Vik Magnussen-saken?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den tragiske bortgangen til Martine Vik Magnussen, og det påfølgende brede offentlige engasjementet knyttet til denne saken.
Undertegnede registrerer at utenriksministeren flere ganger har uttrykt sitt syn på hva norske myndigheter har bidratt og kan bidra med i denne saken, men ønsker en redegjørelse for hvilken kontakt som har blitt etablert med jemenittiske myndigheter, på hvilken måte Norge p.t. benytter seg av diplomatiske kanaler og på hvilken måte statsråden ser for seg at norske myndigheter kan forsterke arbeidet i denne forbindelse.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: La meg innledningsvis få vise til mitt brev til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité av 29. april d.å. om departementets oppfølging av saken om Martine Vik Magnussen (kopi vedlagt).

Departementet bruker de kanaler og de verktøy vi har tilgjengelig for å støtte britiske myndigheter i deres arbeid med å få utlevert Farouk Abdulhak slik at han kan stilles for en domstol i Storbritannia.

Jeg har ved flere anledninger tatt saken opp med min britiske kollega. Ambassaden i London har løpende og tett kontakt med Metropolitan Police og det britiske utenriksdepartementet. Ambassaden har også tatt saken opp med Jemens ambassadør i London.

Videre har vi tatt saken opp med myndighetene i Jemen. Norges ambassadør i Saudi-Arabia, som også er Norges ambassadør i Jemen, har vært i Jemen og hatt samtaler med både innenriks- og utenriksministeren. Han har også hatt kontakt med Jemens ambassadør i Riyadh om saken. I tillegg har UDs Midtøsten-utsending tatt saken opp med Jemens utenriksminister, og saken er tatt opp med Jemens ambassadør til Norge.

Norge jobber i mange internasjonale sammenhenger, blant annet i FN, for å hindre at skyldige unndrar seg straff ved for eksempel å flykte til andre land. Det vil vi fortsette med.

I denne situasjon kan vi – og britene – kun legge politisk press på Jemen for å få til en utlevering eller annet samarbeid. Det har vi gjort og det vil vi fortsette med. Ambassadene i London og Riyadh følger i disse dager opp med nye kontakter i Storbritannia og Jemen.

Et alternativ til en utlevering er at den siktede frivillig reiser til Storbritannia. Utenrikstjenesten har gjennom ulike kanaler formidlet en oppfordring til familien om at mistenkte frivillig reiser til Storbritannia for å fremstilles for retten der. Et annet alternativ er formelt å kreve en straffeforfølgning i Jemen, men britiske myndigheter har så langt avvist dette.

Det er viktig å understreke at det er britiske myndigheter som er de formelt ansvarlige for oppfølgingen av denne saken, som gjelder en forbrytelse begått på britisk jord.

Vedlegg til svar:

Brev fra Det kongelige utenriksdepartement til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité 29. april 2009 om Utenriksdepartementets rolle i saken om Martine Vik Magnussen.

Se lenke:

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/brev/brev_svar_kkk090429.pdf