Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:309 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det eksempelvis en tollsats på 6,4 % på vevde hansker, mens strikkede hansker har en tollsats på 7 % og hansker av kunstige tekstilfibrer har en tollsats på 10,7 %, men hansker av bomull (og skinnhansker?) er fritatt for toll, og hvorfor er det i det hele tatt toll på hansker?

Begrunnelse

I tolltariffen fremkommer det følgende:

Hansker, vanter og votter av trikotasje (nr 61.16):
* med gummi:
- arbeidshansker og - votter: 5,9 %.
- ellers 5,9 %.
* med plast:
-arbeidshansker og - votter: 7 %.
- ellers 7 %.
* andre:
av ull eller fine dyrehår: 7 %.
av bomull: 0 %.
av syntetiske tekstilfibrer 7 %.
av andre tekstilmaterialer 7 %.

Hansker, vanter og votter (nr 62.16):
- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer: 10,7 %.
ellers: 10,7 %.
- arbeidshansker og - votter, overtrukket med eller dyppet i plast: 6,4 %.
- andre arbeidshansker og - votter: 6,4 %.
- andre hansker, votter og votter: 6,4 %.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Uten å gå inn på enkelthetene i spørsmålene vil jeg på generelt grunnlag gi følgende svar:

Tidligere hadde norsk tekstil- og konfeksjonsnæring et visst omfang, og tollen hadde betydning for industriens evne til å konkurrere på det norske markedet.

Tolltariffen er ved flere anledninger endret både med hensyn til tollsatser og statistikkoppdelinger, i tillegg til at den har vært gjenstand for ulike justeringer som følge av forhandlingsrunder under GATT/WTO. Gjennom slike endringer har det stort sett vært anvendt matematiske formler, og dermed har slike ulikheter blitt teknisk videreført.

I løpet av de siste 15 årene er det aller meste av tollen på industrivarer fjernet. For slike varer gjenstår det nå kun toll på enkelte klær og andre tekstilvarer. Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen er først og fremst et provenyspørsmål og må derfor vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene.