Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:316 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvilke virkemidler mener miljø- og utviklingsministeren er mest hensiktsmessig å benytte fra norsk side for å kunne påvirke Novartis i tråd med de synspunkter som statsråden selv har markert overfor selskapet, og hva mener statsråden bør gjøres nå i sakens anledning?

Begrunnelse

I 2007 avviste den øverste domstolen i Chennai i India et søksmål som det internasjonale legemiddelfirmaet Novartis hadde anlagt mot Indias myndigheter ang en patentsøknad på en begrenset forbedring av kreftmedisinen Glivec. Dette gav India mulighet til fortsatt å kunne være vertsland for produksjon av rimelige kopimedisiner av god kvalitet. Utviklingsministeren har tidligere engasjert seg direkte i denne saken, med henvendelse til ledelsen i Novartis. Da søksmålet ble avvist i Chennai, uttalte statsråden:

”Denne kjennelsen er uhyre viktig fordi den betyr at fattige menneskers rett til best mulig helsetilbud settes foran legemiddelindustriens rett til patentbeskyttelse"

Novartis har ført saken videre, og den befinner seg nå til avgjørelse i Indias høyesterett. Flere norske organisasjoner med engasjement for fattigdomsbekjempelse og internasjonal rettferdighet har engasjert seg sterkt i denne saken, og oppfordrer norske myndigheter til å bruke de virkemidler som er tilgjengelig, bl.a. Norges eierskap av aksjer i selskapet, og engasjement i WTO for å påvirke Novartis til å frafalle saken.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Som svar på spørsmål nr. 316 viser jeg til finansministerens svar på representanten Hans Olav Syversens skriftlige spørsmål nr. 301.