Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:364 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 18.12.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråd ved statsministerens kontor garantere at han i samarbeid med berørte fagdepartement vil sørge for at Regjeringens samlede arbeid koordineres slik at også mannlige prostituerte får den oppmerksomhet, støtte og bistand som man kan forvente?

Begrunnelse

Den såkalte "sexkjøpsloven" har fått lov til å virke en stund. Høyre advarte mot konsekvensene av denne loven og stemte imot, spesielt på bakgrunn av hensynet til at livssituasjonen for den enkelte prostituerte ikke kom til å bli lettere ved å kriminalisere kjøpere av seksuelle tjenester. Statsråden og Arbeiderpartiets justisfraksjon var inntil Arbeiderpartiets landsmøte enige med Høyre, men dessverre ble det fattet vedtak på dette slik at disse kom i mindretall i Arbeiderpartiet. Kriminaliseringen av sexkjøp ble derfor vedtatt i Stortinget. I etterkant har det vist seg at sexkjøpsloven ikke har hatt den effekt som enkelte trodde den skulle ha. Antallet gateprostituerte er ifølge PRO-senteret igjen økende, markedet har blitt tøffere og de sosiale tiltakene som skulle hjelpe den enkelte prostituerte har ikke matchet dette. I flere debatter med representanter for regjeringspartiene og støttespilleren KrF, har undertegnede etterlyst spesielt fokus på mannlige prostituerte. NRK Brennpunkt viste i oktober dokumentaren "Menn er også horer” og løftet med det frem en lite synlig gruppe prostituerte i Norge. Under et møte i Helsedirektoratet i etterkant av dokumentaren, møttes flere fra fagfeltet og man ble der enige om at midler må øremerkes til arbeid med mannlig prostitusjon. Dette må følges opp med praktisk politikk og krever en koordinert innsats på tvers av berørte fagdepartements grenser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er overført til meg for besvarelse.

Justisdepartementet holder tett kontakt med berørte myndigheter og organisasjoner på prostitusjonsfeltet. Dette har sammenheng med departementets hovedansvar i innsatsen mot menneskehandel, samt vårt ansvar for å fordele prosjektmidler bevilget av Stortinget for å bedre situasjonen for prostituerte og hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon. På et dialogmøte i Justisdepartementet i november i år ble det fra helsemyndighetenes side oppfordret til forsterket innsats for å bistå gutter og menn i prostitusjon. Det var enighet på møtet om at mer kan gjøres for å støtte mannlige prostituerte, som er en gruppe det er krevende å kartlegge og bistå, blant annet fordi virksomheten er lite synlig. Det er særlig påkrevd at mulige mannlige ofre for menneskehandel blir identifisert. Justisdepartementet vil i samarbeid med helsemyndighetene bidra til at prostitusjonstiltakene i tiden fremover gir nødvendig støtte til gutter og menn innen prostitusjon.

For øvrig viser jeg til mitt svar 4. desember 2006 som også omhandler hvordan regjeringen vil sikre at interessene til mannlige prostituerte og mannlige ofre for menneskehandel ivaretas. Kopi av brevet følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Skriftlig spørsmål nr. 260 (2006-2007) fra André Oktay Dahl med svar fra justisministeren.

Se lenke:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=35897