Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:347 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Norske trailere og lastebiler opplever en stor konkurranse i sin næringsutøvelse av utenlandske fraktselskaper av gods over veisystemet i Norge. En stor del av de utenlandske fraktselskapene tanker opp sine kjøretøy på utsiden av Norge, gjerne i Øst-Europa med langt lavere avgifter og priser. Samtidig overholder ikke disse selskapene betalingsforpliktelser overfor bomstasjonene.
Mener statsråden dette er konkurransevridende og om dette bryter med EØS avtalen, og hva vil statsråden foreta seg i saken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er kjent med at innføringen av automatiske bomstasjoner gir en utfordring i forhold til å kreve inn bompenger fra utenlandske kjøretøy. Årsaken til dette er at hovedregelen nå er at man skal passere en bomstasjon uten å betale på stedet. Jeg vil trekke frem at det stadig arbeides med å tilrettelegge for enklere betaling også for utlendinger, samt å følge opp de som passerer og forventer en faktura i posten.

Statens vegvesen inngikk i februar 2007 en avtale med Euro Parking Collection (EPC) angående innkreving av bomavgifter og tilleggsavgifter fra utenlandske kjøretøy. Denne avtalen er en fellesavtale som alle bompengeselskap kan binde seg til. EPC har tilgang til kjøretøyregistre i nærmere 20 land i Europa, og de arbeider stadig med å utvide dette antallet.

Jeg vil også vise til at Statens vegvesen arbeider med å utarbeide en løsning som gjør at man kan samordne krav fra flere bompengeanlegg, slik at flere av kravene blir lønnsomme å følge opp. Det er altså ikke slik at alle utenlandske fraktselskaper slipper å betale bompenger. Jeg mener derfor at det ikke er i strid med EØS-avtalen, da alle i utgangspunktet er pålagt å betale bompenger og man i alle tilfeller prøver å drive inn kravene, fra så vel norske som utenlandske trafikanter.

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med nye løsninger for å øke inntjeningen fra utenlandske transportører og er for tiden i ferd med å inngå en avtale med et europeisk selskap som kan videreformidle AutoPASS-avtaler til sine kunder, heriblant mange østeuropeiske transportbedrifter.

I 2009 innførte man også en egen betalingsmåte for utenlandske bilister med kortere opphold i Norge, kalt Visitors payment. Dette innebærer at utenlandske bilister kan knytte sitt registreringsnummer til et kredittkort og få alle passeringer i AutoPASS-anlegg belastet kredittkortet. I tillegg tilbys betaling til servicestasjoner og mulighet for å tegne AutoPASS-avtale.