Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:350 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til vedtak av 16. juni 2009 hvor Stortinget vedtar at Norge skal forholde seg til WHOs retningslinjer ved diagnostisering og behandling av nakkeskadede. Vedtaket omfatter også at jus og forsikring skal forholde seg til WHOs retningslinjer.
Hva er gjort innenfor området jus og forsikring for å ivareta at Norge forholder seg til WHOs retningslinjer innen kursing og opplæring etter WHOs ICD-10 og ICF?

Begrunnelse

Så vidt meg bekjent på tidligere svar jeg har fått på skriftlige spørsmål, så har forsikrings og jus siden i Norge forholdt seg til WAD systemet ved beslutninger som har innbefattet alt fra diagnoser til behandling og forsikringspraksis samt domsavsigelser. Dette systemet vedtok Stortinget og gå bort i fra etter vedtak nr. 484, 16. juni 2009.
Som forslagstiller er jeg derfor svært interessert i å vite hva som skjer med saken innenfor dette området.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortingets vedtak 16. juni 2009 går ut på at Regjeringen bes om å sørge for at ”alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG (diagnoserelaterte grupper) og diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring”. Vedtaket berører først og fremst helse- og omsorgsministerens ansvarsområde. Når det gjelder forsikring, har jeg som justisminister ingen myndighet til å instruere forsikringsselskapene om hvordan de skal forholde seg til saker som gjelder diagnostisering og behandling av nakkeskader. Forsikringsoppgjøret etter slike skader hører i siste instans under domstolene.

Vedtaket går også ut på at man innenfor ”jus” skal forholde seg til WHOs retningslinjer. Det er mulig det her siktes til domstolenes vurdering av nakkeskader. Jeg har som justisminister heller ingen instruksjonsmyndighet overfor domstolene.

Når det gjelder helsepersonells bruk av WHOs retningslinjer, viser jeg til helse- og omsorgsministerens svar på skriftlige spørsmål datert 14. november 2008, 16. desember 2008, 6. november 2009 og 26. november 2009.