Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:367 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Besvart: 08.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i belysning av disse tunnelene slik at vi ikke risikerer enda en dødsulykke på E-39?

Begrunnelse

E-39 mellom Kristiansand og Stavanger har stedvis meget dårlig veistandard samt flere tunneler som ikke oppfyller krav som er satt. Nå viser det seg at mange av disse tunnelene, særlig mellom Flekkefjord og Moi ikke har hatt tunnelbelysning over langt tid. Dette begrunnes med ulike svar fra veimyndighetenes side. Nå på denne årstiden er dette et ekstra farlig moment på en strekning som allerede er sterkt ulykkesbelastet, derfor haster dette å få på plass. Å kjøre inn i en smal mørk tunnel, med våt veibane og møtende trafikk er direkte farlig. Dertil kommer også en økende mengde trailertrafikk, som med sine tonn i bevegelse er direkte ulykkesbomber når de treffer en "mørk vegg" ved innkjørsel i disse tunnelene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Med bakgrunn i tidligere gjennomførte inspeksjoner er det foretatt bergsikring i flere tunneler langs E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Bl.a. gjelder dette tunnelene Lavoll (373m), Skjeggestad (585m) og Sira (385m). Sikringsarbeidene startet 22. september og var ferdig 31. november d.å.. I den forbindelse måtte lysarmaturen demonteres og tunnelene var i denne perioden mørklagt. Etter at sikringsarbeidene var sluttført ble de gamle lysarmaturene montert opp igjen. Lys ble satt på i begynnelsen av desember.

Statens vegvesen er enig i at det i denne perioden var mangelfull arbeidsvarsling og at fartsgrensen burde være nedsatt. Dette vil bli innskjerpet og gjennomført ved tilsvarende arbeid seinere. Det vil også bli gjennomført risikoanalyser før slike arbeider starter. Jeg forutsetter at vegvesenet følger dette opp i sitt videre arbeid med å gjøre vegtrafikken sikrere.