Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:352 (2009-2010)
Innlevert: 10.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 17.12.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kulturministeren undersøke påstander om det har foregått ulik behandling av søkere til radiokonsesjoner, og vil kulturministeren vurdere konsesjonstildelingene på nytt dersom det viser seg at disse er fattet på mangelfullt eller feilaktig grunnlag?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål nr. 276 til kulturministeren datert 1. desember og kulturministerens svar datert 8. desember.
I svaret bekreftes at Medietilsynet fant at minstekravet til økonomi for nevnte søker var oppfylt, mens departementet kom til et annet resultat. Det er ikke mindre enn oppsiktsvekkende at departementet setter til side Medietilsynets vedtak i en sak man skulle ha grunn til å tro at de hadde god kompetanse på.
I svaret kommer det også frem at det ikke er mulig å fremlegge tilleggsdokumentasjon etter at søknaden er levert. Påstander om at andre søkere til radiokonsesjon har kunnet gjøre dette bør derfor undersøkes. Dersom det er riktig at søkere har fått ulik behandling som ekskluderer enkelte søkere, bør dette være grunn til å se på konsesjonstildelingene på nytt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til mitt svar til spørsmål 276 hvor jeg konkluderte med at departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.

Jeg har ikke mottatt dokumentasjon som tyder på at det har foregått ulik behandling av søkere til radiokonsesjoner. Dersom det skulle framkomme slik informasjon, vil jeg i henhold til god forvaltningsskikk undersøke saken.