Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:373 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 15.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En avtale mellom tidligere Helse Øst og Colosseumklinikken avsluttes 1. januar 2010.
Vil statsråden sørge for at pasienter som av helsemessige årsaker ikke har fått fullført de behandlingene de skulle hatt ved Colosseumklinikken i 2009 får gjennomført behandlingen i 2010?

Begrunnelse

Personer som har fått innvilget operasjoner ved denne klinikker er nå usikre på om de får mulighet til å gjennomføre planlagte behandlinger. Blant annet gjelder det for personer som har hatt sterk vektreduksjon og som har fått godkjent søknad om plastisk kirurgi. For å korrigere brystene etter store vekttap kan det være nødvendig å gjennomføre brystløft før implantater settes inn. En pasient som nylig fikk gjennomført brystløft skulle få lagt inn implantater i desember, men på grunn av infeksjon i operasjonssåret kan ikke behandlingen videreføres før i 2010. Pasienten har nå fått beskjed om at behandlingen (innsetting av implantatene) ikke kan fullføres ved Colosseumklinikken, da de ikke lenger har noen avtale med det regionale helseforetaket. Ved henvendelse til Helse sørøst får pasienten beskjed om at hun ikke vil få satt inn implantater da det ikke ble gjort i løpet av 2009. Pasienten som kan sies å være halvveis i behandlingsløpet risikerer ikke å få fullført behandlingen, noe som får store følger for den det gjelder. Det er ulike årsaker til at behandlinger ikke blir gjennomført på planlagte datoer, og i det tilfelle jeg viser til er det en infeksjon som har forårsaket en forskyvning av det siste inngrepet. Når en pasient av helsemessige årsaker ikke kan gjennomføre et planlagt behandlingsløp innen tidsfristen for når en klinikk mister sin avtale burde det finnes noe fleksibilitet som sørger for at pasienter ikke rammes av endringene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg støtter representanten i at det er uheldig at en pasient får avbrutt sitt behandlingsforløp slik det her presenteres. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. Jeg har derfor bedt om en redegjørelse.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at avtalene med private leverandører av kirurgiske tjenester i Helse Sør-Øst løper ut 31.12.2009. Anskaffelsesprosessen for å inngå nye avtaler er i sluttfasen, men pga. klager på tildelingen vil det trolig ikke bli inngått nye avtaler på fagområdet før i løpet av januar 2010.

Helse Sør-Øst RHF understreker at de er kjent med at enkelte innvilgede behandlinger på de nåværende avtalene, av ulike grunner ikke har blitt utført. Helse Sør-Øst RHF vil derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere om disse vil kunne utføres ved Colosseumklinikken i løpet av januar 2010.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at de vil gjøre det de kan for at pasienter får fullført påbegynt behandling.