Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:399 (2009-2010)
Innlevert: 21.12.2009
Sendt: 22.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ifølge Sunnmørsposten den 15. desember 2009 har statsråden bedt Statnett om nok en gang å utrede kabling av deler av den planlagte Ørskog-Fardal linjen. Prosjekteringen av linjen har allerede tatt svært lang tid og kraftsituasjonen i Midt-Norge er tidvis prekær blant annet illustrert ved kraftpris i regionen på mer enn 11 kroner pr kWt torsdag 17. desember.
Hvor lang ytterligere forsinkelse vil statsrådens krav om ny utredning medføre og når forventer statsråden endelig ferdigsstilelse av Ørskog-Fardal linjen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger allerede utredet og vurdert. Det er også kommet krav om alternative trasèer for luftledning.

Jeg er opptatt av å ha et best mulig grunnlag for det vedtaket som skal fattes.

I departementets avsluttende behandling av klagene gjennomgås derfor alt materiale som danner grunnlaget for avgjørelse av saken. Som vanlig er i slike saker, må departementet undersøke om det er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling å få supplert dokumentasjonen med ytterligere utredninger og vurderinger.

Departementet har klarlagt behovet for slikt tilleggsmateriale. Statnett utreder og vurderer nå fordeler og ulemper ved en sjøkabel fra Ørsta til Ørskog. Statnett utreder samtidig hva som må til av transformering i samme område for at alternativet med luftledning slik det er søkt om, kan erstatte eksisterende overføringsledning i området.

Denne kraftframføringen er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av at ytterligere utredninger ikke skal føre til forsinkelser av klagebehandlingen. Klagebehandlingen fortsetter i det tempo som er påkrevet mens nye utredninger nå foretas. Dette er en svært omfattende sak. Departementet vil uansett bruke store deler av 2010 til klagebehandlingen.