Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:401 (2009-2010)
Innlevert: 21.12.2009
Sendt: 22.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Når er planlagt byggestart for "Nye Hamar sykehus"?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har en omfattende investeringsportefølje hvor blant annet de store nybyggsprosjektene i Østfold og Buskerud er prioritert før "Nye Hamar sykehus". Jeg er kjent med at den innledende planfasen – idéfasen, er gjennomført for dette prosjektet, og at styret i Helse Sør-Øst RHF ennå ikke har vedtatt at prosjektet skal videreføres inn i neste planfase – konseptfasen.

For å sikre at investeringer skjer i samsvar med overordnede helsepolitiske rammer er det også lagt opp til en nasjonal styring. Dette innebærer blant annet at planleggingsresultater og vurderinger av investeringsprosjekter over 1 mrd. kroner etter enn viss tid i planprosessen (endt konseptfase) skal legges fram for departementet.

Styret for Helse Sør-Øst RHF har gjort vedtak om at det er nødvendig å realisere et

erstatningsbygg for nåværende Hamar sykehus i Sykehuset Innlandet HF. Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å komme fram til et prosjekt som kan gi et best mulig tilbud til befolkningen i dette området. Det er også slik at det er behov for fornyelse av sykehusbygg i mange deler av landet. Ved vurdering av lånerammer i de årlige budsjettbehandlingene, har jeg som eier av de fire regionale helseforetakene også et ansvar for å fordele disse ressursene på en slik måte at alle deler av landet får mulighet til å fornye sin bygningsmasse. Det er derfor ikke riktig og heller ikke mulig for meg nå å tidfeste byggestart for ”Nye Hamar sykehus”.