Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:408 (2009-2010)
Innlevert: 23.12.2009
Sendt: 23.12.2009
Besvart: 11.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Et flertall på Stortinget har tidligere ansett det som viktig å sette mål for ulike energiteknologier, for eksempel 3 TWh vindkraft. Ved innføring av et teknologinøytralt grønt sertifikatsystem vil man ikke lenger kunne styre subsidier til politisk utvalgte teknologier for å innfri politiske mål.
Vil Regjeringen fremover fjerne politiske måltall innen enkelte teknologier og i stedet setter seg overordnede målsettinger for energisektoren totalt, og hvordan skal Enova forholde seg til ulike teknologier frem til 2012?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Nåværende avtale med Enova løper ut 31.12.2011, og det er varslet at Enovas virksomhet skal evalueres som grunnlag for en ny avtale. Denne avtalen skal blant annet være tilpasset det kommende elsertifikatmarkedet fra Sverige, som trer i kraft 1.1. 2012. Det er for tidlig å konkludere om hvilke mål som skal settes for energisektoren og hvordan Enova skal forholde sg til ulike teknologier i den nye avtalen.