Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:410 (2009-2010)
Innlevert: 23.12.2009
Sendt: 04.01.2010
Besvart: 11.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor behandles Taiwans representasjon - og regjeringskontor (Taipei Representative Office) i Norge annerledes når det gjelder Toll - og avgiftsregler, enn det deres representasjons - og regjeringskontorer blir i våre naboland som f.eks. Danmark og Sverige, samt andre nasjoners konsulater/representasjonskontorer som er i Norge, og vil statsråden ta initiativ til å endre på denne diskrimineringen?

Begrunnelse

Viser til brev fra Utenriksdepartementet, datert 21.10.09, til Taipei Representative Office, undertegnet Tanja Kristine Hegge, der skrives at UD har behandlet deres forespørsel om skattemessig likebehandling, men henviser til at dette er utenfor deres ansvarsområde.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Diplomater gis generelt toll- og avgiftsfritak etter Stortingets avgiftsvedtak og tolloven § 5-3 første ledd bokstav a.

Representanter fra Taiwan har imidlertid ikke diplomatstatus og er derfor heller ikke berettiget toll- og avgiftsfritak i henhold til Stortingets avgiftsvedtak og tolloven § 5-3 første ledd bokstav a. Dette skyldes at Taiwan ikke er anerkjent av Norge og at bare Folkerepublikken anses som lovlig representant for Kina. Det er derfor ikke grunnlag for å endre den toll- og avgiftsmessige behandlingen av representanter fra Taiwan.