Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:413 (2009-2010)
Innlevert: 04.01.2010
Sendt: 05.01.2010
Besvart: 08.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Solidaritetskomiteen for Betlehem har i flere omganger vært i kontakt med UD for å få til et helseprosjekt i byen. Prosjektet har anbefalinger fra borgermesteren og det palestinske helsedepartementet. På tross av verbal velvilje, er søknaden avslått uten begrunnelse, utover at det ikke gis støtte til flerårige helseprosjekter. Flerårig helsearbeid drives imidlertid med norsk støtte i Libanon gjennom Norvac.
Vil utenriksministeren vurdere søknaden på ny og slik bidra til bedre helseforhold for kvinner i Betlehem?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge er en betydelig bidragsyter til det palestinske området. Samtidig har vi alene dessverre ikke mulighet til å møte alle behov i den palestinske befolkningen. Til det har vi verken nok kapasitet eller nok penger. UD og Norad mottar jevnlig en rekke søknader fra mange norske og utenlandske organisasjoner som er engasjert innen flere sektorer, og det er nødvendig å prioritere stramt. Når vi gjør dette, må vi også koordinere med andre giverland så vi unngår dobbeltarbeid og får mest mulig effekt av de samlede midlene. Som ledd i en internasjonal arbeidsdeling er helse ikke et satsningsområde for norsk langsiktig bistand til palestinske myndigheter.

Norge har likevel et helseengasjement gjennom våre humanitære midler i spesielt utsatte områder med store humanitære utfordringer. Den siste tiden har vi prioritert å avhjelpe den humanitære situasjonen i Gaza, samt å bidra til at sentrale helseinstitusjoner i Øst-Jerusalem kan fungere til tross for at byen er avskåret fra resten av Vestbredden. Blant annet har vi gitt betydelig flerårig støtte gjennom Kirkens Nødhjelp og Stiftelsen Oljeberget til drift av Augusta Victoria-hospitalet i Øst-Jerusalem, som eneste flerårige humanitære avtale i dette området.

Når det gjelder søknaden fra Solidaritetskomiteen for Betlehem så er det slik at alle søknader om støtte gjennom våre humanitære bevilgninger blir vurdert ut fra et helhetsperspektiv i samråd med vårt Representasjonskontor i Al Ram, FN i Jerusalem og palestinske myndigheter. Dette gjelder også søknaden fra Solidaritetskomiteen for Betlehem. Ut fra en grundig vurdering har vi ikke funnet å kunne prioritere akkurat dette tiltaket. Denne vurderingen står ved lag også i dagens situasjon.