Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:416 (2009-2010)
Innlevert: 05.01.2010
Sendt: 06.01.2010
Besvart: 15.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I forbindelse med ruteendringene i 2012 vil det totale togtilbudet i Akershus bli betydelig forbedret. Forbedringene gjelder blant annet strekningen Oslo-Eidsvoll der det planlegges tre avganger i timen. Det er viktig at lokalbefolkningen også har gode transportforbindelser til hovedflyplassen.
Hvordan vil statsråden sørge for at også dette tilbudet vil bli ivaretatt med de endringene som nå planlegges?

Begrunnelse

Det er viktig at denne forbedringen ikke går på bekostning av intern lokaltrafikk på Romerike. Et eksempel kan være lokaltrafikk fra Kløfta stasjon til Gardermoen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB har i mange år arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret tilbud i hovedstadsområdet fra 2012. Når infrastrukturutbyggingen til fire spor i Vestkorridoren står ferdig i 2012, vil det være investert nesten åtte milliarder kroner på jernbanen gjennom Asker og Bærum. For å kunne utnytte denne økte sporkapasiteten, har NSB over flere år nå utarbeidet forslag til en helt ny rutemodell for nærtrafikk i Oslo og InterCity.

NSBs forslag til ruteplan fra 2012 er utgangspunktet for forhandlinger om ny trafikkavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og NSB. NSBs forslag vurderes av departementet og det er derfor for tidlig å kommentere på enkeltelement i rutetilbudet. Mitt klare mål er at de reisende skal oppleve en klar forbedring.